SAHİBXANIM

səlahiyyətli hökmdar xanım.
SAHİBCƏMAL
SAİDƏ