SAMAN ALTINDAN SU YERİTMƏK

zahirən sakit, fəaliyyətsiz görünsə də, gizlində öz işlərini görmək; altdan-altdan ara qarışdırmaq; ~ əriştə kəsmək (doğramaq), çöp altında dəyirman tikmək, iş çevirmək (fırlatmaq).

SALAMAT YER QOYMAMAQ
SAMAN ÇÖPÜNDƏN YAPIŞMAQ