SAMİGÜL

ən yüksək, ən ali gül; çox gözəl qız.
SAMAYƏ
SAMİYYƏ