SARIMAQ

Sarmaşıq, sarılmaq feilləri göstərir ki, kök sar(maq) hissəsidir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

SARILIQ
SARIMSAQ

Значение слова в других словарях