SUFİ

Yunanca suf sözü “yun əba” deməkdir. Sufilər də yun əba geyiniblər, söz də buradandır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

SUFFOZİYA
SUĞRA

Значение слова в других словарях