SURQUC

Mənbələrdə surqaçsürgəc kimi verilib və belə şərh olunub: “soyuq silahların dəstəyinə sürtülən qətran”. Qətranın dəstəyə sürtülməsi əlamətinə və sö­zün kökünün sür (sur) olmasına əsaslanaraq, ehtimal etmək olar ki, indiki surğuc kəlməsi məhz sürtmək feili zəminindəə əmələ gəlmişdir. Radlov sözü rus, M.Fas­mer isə türk mənşəli hesab edir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

SUPERVAYZER
SUSAMAQ

Значение слова в других словарях