Türkcə-azərbaycanca lüğət

 • İŞ

  Tam oxu »
 • İŞ ADAMI

  iş adamı, sövdagər, tacir

  Tam oxu »
 • İŞ BİRLİĞİ

  əməkdaşlıq, iş birliyi

  Tam oxu »
 • İŞ BÖLÜMÜ

  iş bölgüsü

  Tam oxu »
 • İŞ VEREN

  fəhlətutan, işverən, sahibkar

  Tam oxu »
 • İŞARET

  işarə

  Tam oxu »
 • İŞARETLEMEK

  işarələmək

  Tam oxu »
 • İŞBİRLİĞİ

  (-ni) əməkdaşlıq; iktisadi işbirliği – iqtisadi əməkdaşlıq

  Tam oxu »
 • İŞÇİ

  fəhlə, işçi

  Tam oxu »
 • İŞGAL

  işğal

  Tam oxu »
 • İŞGÜZAR

  işbaz

  Tam oxu »
 • İŞİTMEK

  eşitmək

  Tam oxu »
 • İŞKEMBE

  içalat, bağırsaq bağırsaq, içalat

  Tam oxu »
 • İŞKENCE

  işgəncə

  Tam oxu »
 • İŞKİLLENMEK

  şübhələnmək

  Tam oxu »
 • İŞLEK

  izdihamlı, gur; işlek cadde – izdihamlı prospekt gur, işlək, izdihamlı

  Tam oxu »
 • İŞLEM

  əməliyyat, proses; banka işlemleri – bank əməliyyatları əməliyyat, muamilə, proses

  Tam oxu »
 • İŞLEME

  işləmə

  Tam oxu »
 • İŞLEMEK

  işləmək, naxışlamaq

  Tam oxu »
 • İŞLETME

  istehsalı planlaşdırma, müəssisə

  Tam oxu »
 • İŞLEV

  vəzifə

  Tam oxu »
 • İŞPORTACI

  xırdavatçı

  Tam oxu »
 • İŞTAH

  iştaha

  Tam oxu »
 • İŞTAHLANMAK

  iştahalanmaq

  Tam oxu »
 • İŞTE

  bax gör, budur; işte bu kadar – bax elə bu qədər budur, odur

  Tam oxu »
 • İŞTİRAK

  iştirak

  Tam oxu »
 • İŞVE

  işvə

  Tam oxu »
 • İT

  it, köpək

  Tam oxu »
 • İTAAT

  itaət

  Tam oxu »
 • İTELEMEK

  itələmək

  Tam oxu »
 • İTFAİYE

  yanğınsöndürən dəstə

  Tam oxu »
 • İTFAİYECİ

  yanğınsöndürən

  Tam oxu »
 • İTHAL

  idxal

  Tam oxu »
 • İTHAM

  ittiham

  Tam oxu »
 • İTİBAR

  etibar

  Tam oxu »
 • İTİBAREN

  etibarən

  Tam oxu »
 • İTİBARİ

  şərti, nominal; itibari kiymet – nominal dəyər nominal şərti

  Tam oxu »
 • İTİBARİ

  nominal şərti

  Tam oxu »
 • İTİCİ

  xoşagəlməz, soyuq

  Tam oxu »
 • İTİDAL

  (-li) 1) sakitlik; 2) mötədillik, təmkin, toxtaqlıq etidal, mötədillik, sakitlik, təmkin, toxtaqlıq

  Tam oxu »
 • İTİKAT

  etiqad

  Tam oxu »
 • İTİMAT

  etimad

  Tam oxu »
 • İTİMATNAME

  vəkalətnamə, zəmanət məktubu, etimadnamə etimadnamə, vəkalətnamə

  Tam oxu »
 • İTİNA

  etina

  Tam oxu »
 • İTİRAF

  etiraf

  Tam oxu »
 • İTİRAZ

  etiraz

  Tam oxu »
 • İTİYAT

  adət etmə, alışqanlıq

  Tam oxu »
 • İTMEK

  itələmək; arabayı arkadan itmek – maşını arxadan itələmək itələmək

  Tam oxu »
 • İTTİFAK

  ittifaq

  Tam oxu »
 • İVEDİ

  təcili

  Tam oxu »