Türkcə-azərbaycanca lüğət

  • İP

    ip

    Tam oxu »
  • İP UCU

    dəlil, kələfin ucu

    Tam oxu »
  • İPEK

    ipək

    Tam oxu »
  • İPEKLİ

    ipəkli

    Tam oxu »
  • İPLİK

    iplik

    Tam oxu »
  • İPOTEK

    girov

    Tam oxu »
  • İPTAL

    (-li) ləğv, ləğv etmə ləğv

    Tam oxu »
  • İPTİDAİ

    ibtidai

    Tam oxu »
  • İRADE

    iradə

    Tam oxu »
  • İRFAN

    ürfan

    Tam oxu »
  • İRİ

    iri

    Tam oxu »
  • İRİYARI

    iri, yekə, böyük ölçülü iri, yekə

    Tam oxu »
  • İRKİLMEK

    diksinmək, qorxmaq, səksənmək

    Tam oxu »
  • İRŞAT

    irşad

    Tam oxu »
  • İRTİBAT

    (-tı) əlaqə, ünsiyyət rabitə; irtibatla irtibata geçmek – əlaqə yaratmaq əlaqə, irtibat

    Tam oxu »
  • İRTİCA

    irtica

    Tam oxu »
  • İRTİCALEN

    bədahətən, irticalən

    Tam oxu »
  • İS

    his, qurum

    Tam oxu »
  • İSABET

    (-ti) 1) hədəfə dəymə, nişanı vurma; 2) dəqiq, düzgün (söz, hərəkət); sözündə isabet var – siz düz deyirsiniz dəqiq, hərəkət), isabət

    Tam oxu »
  • İSABETLİ

    dəqiq, düzgün, uğurlu, münasib; isabetli karar – düzgün qərar dəqiq, düzgün, münasib, uğurlu

    Tam oxu »
  • İSFENDAN

    ağcaqayın

    Tam oxu »
  • İSHAL

    ishal

    Tam oxu »
  • İSİM

    ad, isim

    Tam oxu »
  • İSKAMBİL

    oyun kartı, qumar kağızı

    Tam oxu »
  • İSKAN

    yerləşdirmə

    Tam oxu »
  • İSKARPİN

    tufli; ökçeli iskarpinler – dabanlı tufli; rugan iskarpin – laklı tufli tufli

    Tam oxu »
  • İSKELE

    1) körpü (gəmilərin yan alması üçün); 2) trap, pilləkən, nərdivan nərdivan, pilləkən, trap

    Tam oxu »
  • İSKELET

    skelet

    Tam oxu »
  • İSKEMLE

    kətil, taburet, stul kətil, stul, taburet

    Tam oxu »
  • İSKONTO

    1) güzəşt; iskonto yapmak – güzəşt etmək; 2) diskont; ikinci iskonto – yenidən uçota almaq diskont, güzəşt

    Tam oxu »
  • İSLAM

    İslam

    Tam oxu »
  • İSLAMİYET

    İslamiyyət

    Tam oxu »
  • İSPAT

    isbat

    Tam oxu »
  • İSPATLAMAK

    isbat etmək, sübut etmək

    Tam oxu »
  • İSRAF

    israf

    Tam oxu »
  • İSTASYON

    vağzal

    Tam oxu »
  • İSTATİSTİK

    statistika

    Tam oxu »
  • İSTAVRİT

    (-di, -ti) stavrida stavrida

    Tam oxu »
  • İSTEK

    istək

    Tam oxu »
  • İSTEKA

    kiy, bilyard ağacı kiy

    Tam oxu »
  • İSTEMEK

    istəmək

    Tam oxu »
  • İSTEP

    (-pı) çöl, düz, bozqır bozqır, çöl, düz

    Tam oxu »
  • İSTİDAT

    istedad

    Tam oxu »
  • İSTİFA

    istefa

    Tam oxu »
  • İSTİFADE

    istifadə

    Tam oxu »
  • İSTİHSAL

    istehsal

    Tam oxu »
  • İSTİHZA

    istehza

    Tam oxu »
  • İSTİKAMET

    istiqamət

    Tam oxu »
  • İSTİKBAL

    istiqbal

    Tam oxu »
  • İSTİKLAL

    istiqlal

    Tam oxu »