Türkcə-azərbaycanca lüğət

 • İL

  il (türkiyə inzibati ərazi vahidi); vilayət vilayət

  Tam oxu »
 • İLAÇ

  (-cı) 1) dava, dərman, çarə, əlac; 2) kimyəvi preparat, insektisid əlac, çarə dava, insektisid

  Tam oxu »
 • İLAÇ

  dərman

  Tam oxu »
 • İLAÇLAMAK

  kimyəvi emal etmək, dezinfeksiya etmək, dərmanlamaq, mumiyalamaq mumiyalamaq

  Tam oxu »
 • İLAÇLAMAK

  dərmanlamaq

  Tam oxu »
 • İLAH

  tanrı

  Tam oxu »
 • İLAHİ

  ilahi

  Tam oxu »
 • İLAN

  bildiriş, elan

  Tam oxu »
 • İLAVE

  əlavə

  Tam oxu »
 • İLÇE

  ilçə (türkiyədə inzibati ərazi vahidi); qəza qəza

  Tam oxu »
 • İLE

  ilə

  Tam oxu »
 • İLELEBET

  əbədi

  Tam oxu »
 • İLERİ

  irəli

  Tam oxu »
 • İLERİCİ

  mütərəqqi, qabaqcıl, tərəqqipərvər qabaqcıl, mütərəqqi, tərəqqipərvər

  Tam oxu »
 • İLERLEMEK

  irəliləmək

  Tam oxu »
 • İLETİŞİM

  ünsiyyət

  Tam oxu »
 • İLETKEN

  bələdçi

  Tam oxu »
 • İLETMEK

  çatdırmaq, nəql etmək

  Tam oxu »
 • İLGİ

  1) əlaqə, münasibət; bununla hiç ilgisi yok – bununla heç bir əlaqəsi yoxdur; 2) maraq, hər şeyi bilmək həvəsi əlaqə, maraq, münasibət

  Tam oxu »
 • İLGİLENDİRMEK

  1) aid olmaq, dəxli olmaq; 2) maraq oyatmaq, həvəs oyatmaq

  Tam oxu »
 • İLGİLENMEK

  maraqlanmaq əlaqələnmək, maraqlanmaq

  Tam oxu »
 • İLGİLİ

  1) bağlı, aid olan, əlaqədar; 2) marağı olan, maraqlanan əlaqədar, bağlı, maraqlanan

  Tam oxu »
 • İLGİNÇ

  maraqlı; ilginç bir kitap – maraqlı kitab maraqlı

  Tam oxu »
 • İLHAK

  (-kı) 1) birləşdirmə; 2) ilhaq, qəsb etmə, zəbt etmə birləşdirmə, ilhaq

  Tam oxu »
 • İLHAM

  ilham

  Tam oxu »
 • İLİK

  ilgək, ilik

  Tam oxu »
 • İLİKLEMEK

  düymələmək

  Tam oxu »
 • İLİM

  elm

  Tam oxu »
 • İLİŞİK

  ilişik

  Tam oxu »
 • İLİŞKİ

  münasibət, əlaqə; uluslararası ilişkiler – beynəlxalq əlaqələr əlaqə, münasibət

  Tam oxu »
 • İLİŞMEK

  dəymək, ilişmək

  Tam oxu »
 • İLK

  ilk

  Tam oxu »
 • İLK ÖĞRETİM

  ibtidai təhsil

  Tam oxu »
 • İLK ÖNCE

  birinci növbədə

  Tam oxu »
 • İLK YARDIM

  ilk yardım, təcili yardım

  Tam oxu »
 • İLKBAHAR

  bahar, yaz

  Tam oxu »
 • İLKE

  əsas, prinsip; temel ilkeler – əsas müddəalar əsas, prinsip, ümdə

  Tam oxu »
 • İLKEL

  ibtidai

  Tam oxu »
 • İLKİN

  əvvəla, ilkin

  Tam oxu »
 • İLKOKUL

  ibtidai mekteb

  Tam oxu »
 • İLKÖNCE

  ən əvvəl, öncə öncə

  Tam oxu »
 • İLLA

  mütləq, necə olsa

  Tam oxu »
 • İLLEGAL

  gizli, qeyri-leqal

  Tam oxu »
 • İLLET

  illət

  Tam oxu »
 • İLMEK

  ilmək

  Tam oxu »
 • İLMİ

  elmi

  Tam oxu »
 • İLMİHAL

  elmihal

  Tam oxu »
 • İLMİK

  ilmək

  Tam oxu »
 • İLTİCA

  sığınacaq

  Tam oxu »
 • İLTİFAT

  iltifat

  Tam oxu »