UCABOYLU

UCABOYLU [Kərim:] Anam deyir ki, onların məktəbinə balacaboylu uşaqları qabaqda, ucaboyluları dalda oturdurdular, müəllimin yazdığını gərək hamı görə (M.İbrahimov); CAYDAQ (arıq, uzun) Tahir hələlik, – deyə gülə-gülə uzun, caydaq qıza əl elədi.. (M.Hüseyn); HÜNDÜR Camal atası kimi hündür, enlikürək bir oğlandı (S.Vəliyev); HÜNDÜRBOYLU Ağ xalatlı, hündürboylu, gövdəli bir gənc içəri girdi (Çəmənzəminli); SƏRVBOYLU (şair.) Hüsnünü yad eyləsəm, ay sərvboylu dilbərim; Firqətindən çeşmətək axar gözümdən yaşlar (Xətayi); ŞUMAL (məc.) Heybət qabaqdakı qıvrımsaçlı, qarayanız, şumal oğlana müraciət elədi (M.Hüseyn); UCA Heç yadımdan çıxmır, konsul özü bir uca adamdır.. (C.Məmmədquluzadə); UZUN Uzun motalpapaq bir çoban, Sərxanı heç saymır, ağlına gələni deyirdi (M.Hüseyn); UZUNBOY(LU) Uzunboy, ağbəniz, alagöz Gülbadamı qız ikən kənddə çox adam istəyirdi (N.Nərimanov); UZUNDRAZ (dan.) Uzundraz zabit Vəzirovu xüsusi salonda gözləyirdi (M.İbrahimov).

UCA
UCADAN

Digər lüğətlərdə