UCADAN

UCADAN Yolçuzadə.. hərdən çox ucadan danışır (Ə.Kərim); BƏRKDƏN [Müsahib:] Çayı bir az da bərkdən desənə!.. (M.İbrahimov); HÜNDÜRDƏN Hamı hündürdən danışdığı üçün ağız deyəni qulaq eşitmirdi (B.Bayramov); VAR SƏSLƏ (çox ucadan) Yolçuzadə: Pıçıltı sevgililər arasında ola bilər. Ucadan və ucadan! Var səsinlə! (Ə.Kərim); ZİLDƏN.

UCABOYLU
UCALMAQ

Digər lüğətlərdə