ULUDƏ

çox böyük, ən böyük, hörmətli, ağbirçək qadın.
ULDUZXANIM
UMAY