URQİYƏ

incə, zərif; tilsim; sehrbaz və rəmmalın oxuduqları əfsun.
URİYYƏ
URQİYƏ

Digər lüğətlərdə