VƏHŞİ

1. VƏHŞİ (müxtəlif mənalarda) Can qurtarmaqçın vəhşi; Azğın yırtıcılardan.. (M.Rzaquluzadə); AZĞIN, QUDUZ O bizim tankçılardır; Bir anda qan uddurur; Azğın, quduz düşmənə (M.Seyidzadə); BARBAR Faşist barbarlarını narahat edən də bu deyilmi (M.Hüseyn); CANAVAR (məc.) Rəzil düşmən yaralanmış yırtıcı bir canavardır (S.Vurğun); VANDAL.

2. VƏHŞİ, İBTİDAİ

3. vəhşi bax yabanı I; cır

4. vəhşi bax yırtıcı 1

5. vəhşi bax mədəniyyətsiz

VƏHŞƏTLİ
VƏHŞİCƏSİNƏ

Digər lüğətlərdə