VACİBÜZZƏKAT

ə. 1) zəkat düşən, zəkat verilən adam. 2) m. fağır, kasıb.

VACİBÜTTƏQSİR
VADİ