VAHİMƏ

VAHİMƏ – CƏSARƏT Tellini yenidən vahimə bürüdü. O qorxurdu (S.Hüseyn); Aləm bilir ki, səndə olan cəsarət, kişilik bizim heç birimizdə yoxdur (M.İbrahimov).

VAHİD
VAHİMƏLƏNMƏK

Digər lüğətlərdə