XAMA

Çiy südün üzünə çiyəxama deyirik. Mənbələrdə xama yerinə, südbaşı kəl­məsi verilib, “südün üzü” deməkdir. Görünür, xama alınma sözdür. Xam sözünün “qanmaz” (kobud) mənası da var və Nuhun oğlanlarından birinin adı ilə bağlıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

XALSEDON
XAMİS

Значение слова в других словарях