YÖNETMEN

1) rəhbər, başçı, direktor; 2) quruluşçu, tərtibatçı
başçı, direktor, quruluşçu, rəhbər, rejissor, tərtibatçı
YÖNETMELİK
YÖNTEM