YABAN

1) yad, özgə; 2) yabanı, cır
(bitkilər)
özgə, yabanı, yad
VÜSAT
YABANCI

Digər lüğətlərdə