yanğına qarşı rejim

Yanğın təhlükəsizliyi tələblərinin pozulmasının qarşısını almaq və yanğınları söndürmək məqsədilə insanların davranış qaydaları, istehsalın təşkili və binaların (ərazilərin) sazlanması qaydası

yanğın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sistemi
yanğından mühafizə