YARAŞIQ

bəzək, ziynət; qəşənglik, gözəllik.
YANARGÜL
YARPAQ

Digər lüğətlərdə