YAYLIQ

Fars mənşəli dəsmal sözünün bizim dildəki qarşılığıdır. Mənbələrdə bu kəlmə yağlıq kimi əks etdirilib. Deməli, yayla yox, yağla bağlıdır (əlin, ağızın yağını silən vasitə). Dilimizdə yaylıq yerinə curamal (su silən) kəlməsi də işlədilib. Bəzi dillərdə yağ yerinə may, yaylıq əvəzinə isə maylıq işlədilir ki, bu da yuxarıdakı mülahizənin doğruluğuna dəlalət edir, heç fars sözü olan dəsmal (dəst və mal) sözünün özündə də “yay” (leto) əlaməti yoxdur. Bu sözün bir sinonimi də suvluq olub. Görünür, “suyu silən, qurulayan” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

YAYLAQ
YAYPAN

Значение слова в других словарях