YEKSANƏ

bir xalis qız, bir təmiz gözəl.
YEKPARƏ
YEKSARA