ÇUĞULÇU

(Şəmkir)
xəbərçi
ÇUĞUL
ÇUĞULÇULUX

Digər lüğətlərdə