ÇUĞULLUQ

is. Xəbərçilik, şeytanlıq.
[Bayram:] İndi sən [Pərzad] istərsənmi ki, mən özümü bədnam edib, çuğulçuluq adını üstümə götürüm? M.F.Axundzadə.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • ÇUĞULLUQ çuğulluq bax xəbərçilik 1
  • ÇUĞULLUQ xəbərçilik — şeytanlıq — böhtançılıq — iftiraçılıq
ÇUĞULLAMAQ
ÇUĞUNDUR

Digər lüğətlərdə