ÖMÜRTAY

ömürə bərabər, ömürə tay olan oğul; ömür dağı.
ÖMÜRƏLİ
ÖNAL