Azərbaycan kişi adlarının izahlı lüğəti

 • VACİB

  lazım, labüd, zəruri

  Tam oxu »
 • VACİBƏ

  lazım, labüd, zəruri

  Tam oxu »
 • VADİD

  yenidən görüş, yenidən baxış

  Tam oxu »
 • VAHAB

  pay verən, əliaçıq, bağışlayan, səxavətli

  Tam oxu »
 • VAHİB

  pay verən, əliaçıq, bağışlayan, səxavətli

  Tam oxu »
 • VAHİBƏ

  pay verən, əliaçıq, bağışlayan, səxavətli

  Tam oxu »
 • VAHİD

  tək, bir; yeganə, tənha

  Tam oxu »
 • VAHİDDİN

  dinin vahidliyi, təkliyi; vahid din

  Tam oxu »
 • VAHİDƏ

  tək, bir; yeganə, tənha

  Tam oxu »
 • VAHİDULLA

  Allahın vahidi, Tanrının yeganəsi

  Tam oxu »
 • VAİZ

  moizə edən, minbərdən vəz söyləyən; nəsihətçi

  Tam oxu »
 • VAİZƏ

  moizə edən, minbərdən vəz söyləyən; nəsihətçi

  Tam oxu »
 • VAQİF

  xəbərdar, bilikli, məlumatlı

  Tam oxu »
 • VAQİFƏ

  xəbərdar, bilikli, məlumatlı

  Tam oxu »
 • VALEH

  heyran olmuş, məftun, vurğun

  Tam oxu »
 • VALEHƏ

  heyran olmuş, məftun, vurğun

  Tam oxu »
 • VALİ

  vilayət hakimi, canişin

  Tam oxu »
 • VALİD

  ata, ana

  Tam oxu »
 • VALİDƏ

  ata, ana

  Tam oxu »
 • VALİYƏ

  vilayət hakimi, canişin

  Tam oxu »
 • VALİYYƏ

  vilayət hakimi, canişin

  Tam oxu »
 • VAMİQ

  sevən, vurulan, aşiq

  Tam oxu »
 • VAMİQƏ

  sevən, vurulan, aşiq

  Tam oxu »
 • VARAZ

  ər az, igid as; var olan azlar

  Tam oxu »
 • VARİS

  övlad, oğul, uşaq, vərəsə; nəslin davamçısı

  Tam oxu »
 • VARİSƏ

  övlad, oğul, uşaq, vərəsə; nəslin davamçısı

  Tam oxu »
 • VARİZ

  övlad, oğul, uşaq, vərəsə; nəslin davamçısı

  Tam oxu »
 • VARSAQ

  ozan, aşıq; qəbilə və yer adı; aşıq şeiri janrı

  Tam oxu »
 • VASİF

  tərənnüm edən, vəsf edən, təsvir edən

  Tam oxu »
 • VASİFƏ

  tərənnüm edən, vəsf edən, təsvir edən

  Tam oxu »
 • VASİL

  qovuşan, birləşən, vüsala çatan; bəhanə; üsul, yol

  Tam oxu »
 • VASİLƏ

  qovuşan, birləşən, vüsala çatan; bəhanə; üsul, yol

  Tam oxu »
 • VASİM

  nişanlanmış; işarələnmiş, seçilmiş; gözəl, göyçək; qoşa çəkilən boya, rəng

  Tam oxu »
 • VASİMƏ

  nişanlanmış; işarələnmiş, seçilmiş; gözəl, göyçək; qoşa çəkilən boya, rəng

  Tam oxu »
 • VAZEH

  açıq, aşkar, aydın

  Tam oxu »
 • VEİS

  güc, qüvvət; möhtac olan; kasıb, yoxsul

  Tam oxu »
 • VENİAMİN

  sağ əl; ən sevimli arvadın oğlu; ağsaqqalın oğlu; səadət; güc

  Tam oxu »
 • VERDİ

  Allah verdi; (Tanrı tərəfindən) verilən

  Tam oxu »
 • VEYİS

  güc, qüvvət; möhtac olan; kasıb, yoxsul

  Tam oxu »
 • VEYS

  güc, qüvvət; möhtac olan; kasıb, yoxsul

  Tam oxu »
 • VEYSAL

  bax: Veys; dinə möhtac olan

  Tam oxu »
 • VEYSƏDDİN

  dinin gücü, qüvvəti; dinə möhtac olanların dini

  Tam oxu »
 • VEYSƏL

  bax: Veys; dinə möhtac olan

  Tam oxu »
 • VEYSƏLƏDDİN

  dinin gücü, qüvvəti; dinə möhtac olanların dini

  Tam oxu »
 • VEYSİ

  güc, qüvvət; möhtac olan; kasıb, yoxsul

  Tam oxu »
 • VEYSİYYƏ

  güc, qüvvət; möhtac olan; kasıb, yoxsul

  Tam oxu »
 • VƏCDİ

  cuşə gəlmə, coşmaq; vəcdə gəlmək

  Tam oxu »
 • VƏCDİYƏ

  cuşə gəlmə, coşmaq; vəcdə gəlmək

  Tam oxu »
 • VƏCDİYYƏ

  cuşə gəlmə, coşmaq; vəcdə gəlmək

  Tam oxu »
 • VƏDAD

  sevgi, məhəbbət; dostluq

  Tam oxu »