Azərbaycan kişi adlarının izahlı lüğəti

 • XACƏ

  tacir; müəllim, alim, həkim; molla, seyid; qoca; vəzirlərin fəxri titulu; hərəmxana işçisi, axta

  Tam oxu »
 • XADİM

  xidmət edən, xidmətçi

  Tam oxu »
 • XADİMƏ

  xidmət edən, xidmətçi

  Tam oxu »
 • XAQAN

  qara (böyük) xan, xanlar xanı, hökmdar

  Tam oxu »
 • XAQANİ

  xaqana aid olan, hakimə mənsub olan

  Tam oxu »
 • XALƏDDİN

  əbədi din; dinin əbədiliyi; təmizlənmiş; ürəkli, cəsarətli

  Tam oxu »
 • XALIQ

  yaradan, xəlq edən; Allah, Tanrı

  Tam oxu »
 • XALIQVERDİ

  Allahın verdiyi, Tanrının bəxş etdiyi

  Tam oxu »
 • XALİD

  əbədi, ölməz, daimi

  Tam oxu »
 • XALİDDİN

  əbədi din; dinin əbədiliyi; təmizlənmiş; ürəkli, cəsarətli

  Tam oxu »
 • XALİDƏ

  əbədi, ölməz, daimi

  Tam oxu »
 • XALİDİN

  əbədi din; dinin əbədiliyi; təmizlənmiş; ürəkli, cəsarətli

  Tam oxu »
 • XALİQ

  yaradan, xəlq edən; Allah, Tanrı

  Tam oxu »
 • XALİQƏ

  yaradan, xəlq edən; Allah, Tanrı

  Tam oxu »
 • XALİS

  təmiz, saf, qatışığı olmayan

  Tam oxu »
 • XALİSƏ

  təmiz, saf, qatışığı olmayan

  Tam oxu »
 • XALİSƏT

  təmiz, saf, qatışığı olmayan

  Tam oxu »
 • XALİYƏDDİN

  əbədi din; dinin əbədiliyi; təmizlənmiş; ürəkli, cəsarətli

  Tam oxu »
 • XALYƏDDİN

  əbədi din; dinin əbədiliyi; təmizlənmiş; ürəkli, cəsarətli

  Tam oxu »
 • XAMİD

  şöhrətləndirmə, tərif etmə

  Tam oxu »
 • XAMİDƏ

  şöhrətləndirmə, tərif etmə

  Tam oxu »
 • XAMİS

  beşinci; beşinci övlad

  Tam oxu »
 • XAMİSƏ

  beşinci; beşinci övlad

  Tam oxu »
 • XAMİZ

  beşinci; beşinci övlad

  Tam oxu »
 • XAMİZƏ

  beşinci; beşinci övlad

  Tam oxu »
 • XAMMƏD

  "Xanməmməd" adının qısaldılmış forması

  Tam oxu »
 • XAN

  ağa, hökmdar; qədim türklərdə və bir çox Şərq ölkələrində hökmdar titulu

  Tam oxu »
 • XANAĞA

  xan ağa, hökmdar ağa; böyük ağa, ulu ağa

  Tam oxu »
 • XANALI

  xan Əli; böyük oğul

  Tam oxu »
 • XANBABA

  xan baba, xan kimi baba, hökmdar baba, hökmdar ata

  Tam oxu »
 • XANBAXIŞ

  xan tərəfindən verilən bəxşeyiş, xan hədiyyəsi

  Tam oxu »
 • XANBALA

  xan bala, hökmdar bala, hökmdar övladı; xan kimi bala

  Tam oxu »
 • XANBƏY

  bax: Xan və Bəy

  Tam oxu »
 • XANBUDAQ

  əsas qol, böyük şaxə

  Tam oxu »
 • XANBULAT

  xan Polad; polad kimi möhkəm xan

  Tam oxu »
 • XANBULUD

  xan Bulud, Bulud xan; bulud kimi xan

  Tam oxu »
 • XANBUTA

  xan gül, xan qönçə; xan oğlu, xan övladı

  Tam oxu »
 • XANBUTAY

  xan gül, xan qönçə; xan oğlu, xan övladı

  Tam oxu »
 • XANCAN

  xan ürəkli, xan kimi olan

  Tam oxu »
 • XANÇOBAN

  xan coban, xan kimi çoban, xana layiq çoban

  Tam oxu »
 • XANDADAŞ

  bax: Xan və Dadaş

  Tam oxu »
 • XANDƏDƏ

  bax: Xan və Dədə

  Tam oxu »
 • XANDƏMİR

  dəmir kimi xan, möhkəm xan

  Tam oxu »
 • XANDƏNİZ

  xan Dəniz, Dəniz xan; dəniz xanı; dəniz kimi xan

  Tam oxu »
 • XANƏHMƏD

  bax: Xan və Əhməd

  Tam oxu »
 • XANƏLİ

  xan Əli; böyük oğul

  Tam oxu »
 • XANƏMİR

  xan Əmir, hökmdar Əmir

  Tam oxu »
 • XANƏNDƏ

  el şənliklərində oxuyan peşəkar müğənni

  Tam oxu »
 • XANƏR

  ər xan, igid xan, qəhrəman xan, qoçaq xan

  Tam oxu »
 • XANGƏLDİ

  hökmdar gəldi; xan doğuldu

  Tam oxu »