Azərbaycan kişi adlarının izahlı lüğəti

 • QABİL

  qabiliyyətli, istedadlı, zehinli (Adəm peyğəmbərin oğlunun adı)

  Tam oxu »
 • QABİLƏ

  qabiliyyətli, istedadlı, zehinli (Adəm peyğəmbərin oğlunun adı)

  Tam oxu »
 • QABİLİYYƏT

  istedad, fitri zəka, hər şeyi tez qavrama, tez mənimsəmə bacarığı

  Tam oxu »
 • QACAR

  qədim türkdilli tayfalardan birinin adı

  Tam oxu »
 • QAÇABƏY

  qaçan, yüyürən bəy

  Tam oxu »
 • QAÇAXAN

  qaçan, yüyürən xan

  Tam oxu »
 • QAÇAQ

  doğma yurdundan qaçqın düşən, zülmkarlara qarşı vuruşan el qəhrəmanı

  Tam oxu »
 • QAÇAY

  qaçan, yüyürən; yüyürək; qoç ər, igid

  Tam oxu »
 • QAÇMAZ

  döyüşdən qaçmaz, möhkəm dayanar

  Tam oxu »
 • QADİR

  qüdrətli, qüvvətli, bacarıqlı; Allahın epitetlərindən biri

  Tam oxu »
 • QADİRƏ

  qüdrətli, qüvvətli, bacarıqlı; Allahın epitetlərindən biri

  Tam oxu »
 • QAFAR

  bağışlayan, əfv edən; mərhəmətli Allahın epitetlərindən biri

  Tam oxu »
 • QAFFAR

  bağışlayan, əfv edən; mərhəmətli Allahın epitetlərindən biri

  Tam oxu »
 • QAFIR

  bağışlayan, əfv edən; mərhəmətli Allahın epitetlərindən biri

  Tam oxu »
 • QAFİL

  karvan, yola çıxan dəstə; xəbərsiz, diqqətsiz, fürsəti əldən verən

  Tam oxu »
 • QAFİLƏ

  karvan, yola çıxan dəstə; xəbərsiz, diqqətsiz, fürsəti əldən verən

  Tam oxu »
 • QAFQAZ

  Qafqaz sıra dağlarının adındandır

  Tam oxu »
 • QAFLAN

  aslan, şir, pələng; igid, qoçaq, qəhrəman

  Tam oxu »
 • QAFUR

  bağışlanmış, əfv edilmiş, günahlarından keçilmiş

  Tam oxu »
 • QAHİR

  üstün gələn, qalib

  Tam oxu »
 • QAHİRƏ

  üstün gələn, qalib

  Tam oxu »
 • QAİB

  gözlə görünməyən, məkanı bilinməyən; Allah, Tanrı

  Tam oxu »
 • QAİL

  deyən, söyləyən; inanan; etiraf edən

  Tam oxu »
 • QAİLƏ

  deyən, söyləyən; inanan; etiraf edən

  Tam oxu »
 • QAİM

  ayaq üstə duran; öz yerində olan, yerini tutan; qiyam edən

  Tam oxu »
 • QAİMƏ

  ayaq üstə duran; öz yerində olan, yerini tutan; qiyam edən

  Tam oxu »
 • QALA

  ən çox dairəvi şəkildə olan yüksək, möhkəm müdafiə tikililəri; bürc; möhkəm arxa, dayaq

  Tam oxu »
 • QALABƏY

  qala rəisi, şəhər komendantı

  Tam oxu »
 • QALABƏYİ

  qala rəisi, şəhər komendantı

  Tam oxu »
 • QALAÇ

  “qal” və “aç” sözlərindən yaranmışdır. Oğuz xan ən bacarıqlı əsgər olan Tömürdü Kağula “qal və divarları qızıldan, pəncərələri gümüşdən və tavanı d

  Tam oxu »
 • QALAÇI

  qala tikən, qala ucaldan; qalaç tayfasının tərəfdarı

  Tam oxu »
 • QALAXAN

  qala xanı qala rəisi

  Tam oxu »
 • QALAMİRZƏ

  bax: Qala və Mirzə

  Tam oxu »
 • QALASI

  yaşayan, sağ qalan, ölməyən

  Tam oxu »
 • QALAYÇI

  mis qabları qalaylayan usta; qabağardan

  Tam oxu »
 • QALXAN

  qalan xan, yaşayan xan; düşmən zərbəsindən qorunmaq üçün istifadə olunan silah növü

  Tam oxu »
 • QALİB

  üstün gələn, qələbə çalan, müzəffər

  Tam oxu »
 • QALİBƏ

  üstün gələn, qələbə çalan, müzəffər

  Tam oxu »
 • QALİBİYYƏT

  fəaliyyət sahəsində üstünlük, müvəffəqiyyət; qalib gəlmə, qələbə

  Tam oxu »
 • QAMBAY

  cadugər bəy, şaman bəy; böyük (baş) cadugər və ya şaman (Türk dillərində "qam" "cadugər", "şaman" mənasında işlədilir); yetkin bəy, məmnun bəy, var

  Tam oxu »
 • QAMBOY

  cadugər bəy, şaman bəy; böyük (baş) cadugər və ya şaman (Türk dillərində "qam" "cadugər", "şaman" mənasında işlədilir); yetkin bəy, məmnun bəy, var

  Tam oxu »
 • QAMƏT

  boy, boy-buxun, qədd

  Tam oxu »
 • QAMƏTDİN

  dinin boyu, qaməti; dinin genişliyi, fəxri

  Tam oxu »
 • QAMİL

  zəhmət sahibi, işçi, işgüzar

  Tam oxu »
 • QANBAY

  cadugər bəy, şaman bəy; böyük (baş) cadugər və ya şaman (Türk dillərində "qam" "cadugər", "şaman" mənasında işlədilir); yetkin bəy, məmnun bəy, var

  Tam oxu »
 • QANI

  dövlətli, varlı, sərvət sahibi

  Tam oxu »
 • QANQA

  Hindistan və Banqladeşdə eyni adlı çay adından

  Tam oxu »
 • QANPOLAD

  polad kimi möhkəm xan; qüvvətli, güclü, yenilməz

  Tam oxu »
 • QANTEMİR

  möhkəm dəmir; sarsılmaz, yenilməz; qanı dəmir kimi olan

  Tam oxu »
 • QANTƏMİR

  möhkəm dəmir; sarsılmaz, yenilməz; qanı dəmir kimi olan

  Tam oxu »