Azərbaycan kişi adlarının izahlı lüğəti

 • F.

  «məlik» və «yeganə» sözlərindən yaranmış, «hökmdar şah, böyük hökmdar» deməkdir

  Tam oxu »
 • F

  ə.lat.) əsl ilan; əsl kişi; əsl gözəl körpə

  Tam oxu »
 • FABİL

  iş görən, işləyən, təsvir edən

  Tam oxu »
 • FABİLƏ

  iş görən, işləyən, təsvir edən

  Tam oxu »
 • FADİL

  bax: Fazil, Fazilə

  Tam oxu »
 • FADİLƏ

  bax: Fazil, Fazilə

  Tam oxu »
 • FAEL

  iş görən, yaradan; əməklə məşğul olan

  Tam oxu »
 • FAHİM

  çox qüvvətli, güclü; etibar və nüfuz sahibi

  Tam oxu »
 • FAHİMƏ

  çox qüvvətli, güclü; etibar və nüfuz sahibi

  Tam oxu »
 • FAXİR

  fəxr edən; qiymətli, gözəl, parlaq

  Tam oxu »
 • FAXİRƏ

  fəxr edən; qiymətli, gözəl, parlaq

  Tam oxu »
 • FAİD

  fayda, xeyir, qazanc, mənfəət, gəlir

  Tam oxu »
 • FAİDƏ

  fayda, xeyir, qazanc, mənfəət, gəlir

  Tam oxu »
 • FAİQ

  üstün, əla, seçmə

  Tam oxu »
 • FAİQƏ

  üstün, əla, seçmə

  Tam oxu »
 • FAİL

  iş görən, yaradan; əməklə məşğul olan

  Tam oxu »
 • FAİLƏ

  iş görən, yaradan; əməklə məşğul olan

  Tam oxu »
 • FAİLİYYƏT

  fəallıq; təsirlilik

  Tam oxu »
 • FAİZ

  dolu, bol; qalib, müzəffər

  Tam oxu »
 • FAİZALI

  zəngin Əli; qalib, müzəffər Əli

  Tam oxu »
 • FAİZƏ

  dolu, bol; qalib, müzəffər

  Tam oxu »
 • FAİZƏLİ

  zəngin Əli; qalib, müzəffər Əli

  Tam oxu »
 • FAKİR

  yoxsul, kasıb; möcüzələr göstərən

  Tam oxu »
 • FAKİRƏ

  yoxsul, kasıb; möcüzələr göstərən

  Tam oxu »
 • FAMƏLİ

  Əli rəngi, Əli görkəmli

  Tam oxu »
 • FAMİL

  ailə, nəsil adı; İlkin mənası “qul sahibi, quldar“ olmuşdur; ə. vaqif, bilən, məlumatlı

  Tam oxu »
 • FAMİLƏ

  ailə, nəsil adı; İlkin mənası “qul sahibi, quldar“ olmuşdur; ə. vaqif, bilən, məlumatlı

  Tam oxu »
 • FAMİLƏT

  ailə, nəsil adı; İlkin mənası “qul sahibi, quldar“ olmuşdur; ə. vaqif, bilən, məlumatlı

  Tam oxu »
 • FARİD

  tək, misilsiz, nadir, yeganə (t. od işığı, günəş parıltısı)

  Tam oxu »
 • FARİDƏ

  tək, misilsiz, nadir, yeganə (t. od işığı, günəş parıltısı)

  Tam oxu »
 • FARİQ

  ayıran, fərqləndirən, seçən

  Tam oxu »
 • FARİQƏ

  ayıran, fərqləndirən, seçən

  Tam oxu »
 • FARİS

  atlı; bacarıqlı; igid, qəhrəman

  Tam oxu »
 • FARİSƏ

  atlı; bacarıqlı; igid, qəhrəman

  Tam oxu »
 • FARİZ

  fərz edən, təxmin edən

  Tam oxu »
 • FARİZƏ

  fərz edən, təxmin edən

  Tam oxu »
 • FARMUD

  əmr edilmiş, buyurulmuş

  Tam oxu »
 • FARUQ

  fərq qoya bilən, yaxşını pisdən ayıran; gözüaçıq

  Tam oxu »
 • FARUQƏ

  fərq qoya bilən, yaxşını pisdən ayıran; gözüaçıq

  Tam oxu »
 • FASİH

  fəsahətlə danışan, gözəl və aydın danışıq qabiliyyətinə malik olan

  Tam oxu »
 • FASİHƏ

  fəsahətlə danışan, gözəl və aydın danışıq qabiliyyətinə malik olan

  Tam oxu »
 • FATEH

  fəth edən, işğalçı; açan; başlayıcı

  Tam oxu »
 • FATEHƏ

  fəth edən, işğalçı; açan; başlayıcı

  Tam oxu »
 • FAYAZ

  bolluq, artıqlıq, bərəkət

  Tam oxu »
 • FAYİQ

  üstün, əla, seçmə

  Tam oxu »
 • FAYİQƏ

  üstün, əla, seçmə

  Tam oxu »
 • FAYİZ

  dolu, bol; qalib, müzəffər

  Tam oxu »
 • FAYİZƏ

  dolu, bol; qalib, müzəffər

  Tam oxu »
 • FAZİL

  fəzilət sahibi, fəzilətli, bilikli; müdriklik, kamillik

  Tam oxu »
 • FAZİLƏ

  fəzilət sahibi, fəzilətli, bilikli; müdriklik, kamillik

  Tam oxu »