Azərbaycan kişi adlarının izahlı lüğəti

 • ZABİL

  Azərbaycan klassik muğamlarından birinin adı

  Tam oxu »
 • ZABİLƏ

  Azərbaycan klassik muğamlarından birinin adı

  Tam oxu »
 • ZABİR

  güclü, möhkəm; ə. müdafiə; quyunun çəpəri

  Tam oxu »
 • ZABİRƏ

  güclü, möhkəm; ə. müdafiə; quyunun çəpəri

  Tam oxu »
 • ZABİT

  yol göstərən, tənzimləyən

  Tam oxu »
 • ZABİTXAN

  bax: Zabit və Xan

  Tam oxu »
 • ZABUL

  Azərbaycan klassik muğamlarından birinin adı

  Tam oxu »
 • ZABUR

  yazı, mətn; müqəddəs kitabın adı

  Tam oxu »
 • ZAHİB

  yol gedən, yolçu

  Tam oxu »
 • ZAHİBƏ

  yol gedən, yolçu

  Tam oxu »
 • ZAHİD

  abid, tərk-dünya olub, yalnız ibadət edən

  Tam oxu »
 • ZAHİDDİN

  dinin zahidi, dinin mömini

  Tam oxu »
 • ZAHİDƏ

  abid, tərk-dünya olub, yalnız ibadət edən

  Tam oxu »
 • ZAHİR

  açıq, aşkar, göz önündə olan

  Tam oxu »
 • ZAHİRƏ

  açıq, aşkar, göz önündə olan

  Tam oxu »
 • ZAHİRƏDDİN

  dinin aşkarı, dinin göz önündə olanı

  Tam oxu »
 • ZAİD

  artan, üstünə gələn; iri, böyük

  Tam oxu »
 • ZAİDA

  artan, üstünə gələn; iri, böyük

  Tam oxu »
 • ZAİDƏ

  artan, üstünə gələn; iri, böyük

  Tam oxu »
 • ZAİQ

  zövq, ləzzət alan

  Tam oxu »
 • ZAİQƏ

  zövq, ləzzət alan

  Tam oxu »
 • ZAİR

  ziyarətçi, ziyarətə gedən; ziyarət edən

  Tam oxu »
 • ZAİRƏ

  ziyarətçi, ziyarətə gedən; ziyarət edən

  Tam oxu »
 • ZAKİR

  zikr edən; yada salan, xatırlayan

  Tam oxu »
 • ZAKİRƏ

  zikr edən; yada salan, xatırlayan

  Tam oxu »
 • ZAL

  qoca, yaşlı, ağsaqqal, ixtiyar (ağ tüklərlə doğulduğu üçün)

  Tam oxu »
 • ZALƏDDİN

  dinin Zalı (O, əfsanəvi İran pəhləvanı olmuşdur)

  Tam oxu »
 • ZALXAN

  Zal kimi xan; qüdrətli pəhləvana bənzəyən xan

  Tam oxu »
 • ZALI

  qoca, yaşlı, ağsaqqal, ixtiyar (ağ tüklərlə doğulduğu üçün)

  Tam oxu »
 • ZAMAN

  vaxt, dövr, zəmanə, çağ

  Tam oxu »
 • ZAMANƏ

  vaxt, dövr, zəmanə, çağ

  Tam oxu »
 • ZAMANXAN

  bax: Zaman və Xan

  Tam oxu »
 • ZAMƏDDİN

  dinin zamanı, dövrü; zamanın dini

  Tam oxu »
 • ZAMİQ

  incəlikləri bilən; şücaətli

  Tam oxu »
 • ZAMİQƏ

  incəlikləri bilən; şücaətli

  Tam oxu »
 • ZAMİL

  zamin olma; məsləkdaş, sirdaş, rəfiq

  Tam oxu »
 • ZAMİLƏ

  zamin olma; məsləkdaş, sirdaş, rəfiq

  Tam oxu »
 • ZAMİN

  zəmanət verən, öhdəsinə götürən

  Tam oxu »
 • ZAMİNƏ

  zəmanət verən, öhdəsinə götürən

  Tam oxu »
 • ZAMİR

  arıq, incə, zərif; ürək, qəlb; vicdan, namus

  Tam oxu »
 • ZAMİRƏ

  arıq, incə, zərif; ürək, qəlb; vicdan, namus

  Tam oxu »
 • ZATİ

  bünövrəsində olan, əslində və kökündə olan, əsəb-nəsəbli; fərdi

  Tam oxu »
 • ZAUR

  ziyarətə gedən, ziyarətçi, zəvvar

  Tam oxu »
 • ZAVƏR

  “Zəvvar” sözündəndir, ziyarətçi; qulluqçu; qoca, güclü

  Tam oxu »
 • ZAVUR

  ziyarətə gedən, ziyarətçi, zəvvar

  Tam oxu »
 • ZAYID

  artan, üstünə gələn; iri, böyük

  Tam oxu »
 • ZAYİDƏ

  artan, üstünə gələn; iri, böyük

  Tam oxu »
 • ZAYİQ

  zövq, ləzzət alan

  Tam oxu »
 • ZAYİQƏ

  zövq, ləzzət alan

  Tam oxu »
 • ZAYİR

  ziyarətçi, ziyarətə gedən; ziyarət edən

  Tam oxu »