Azərbaycan kişi adlarının izahlı lüğəti

 • TAARİF

  tanınmış əcdadı olan; təriflənmiş, öyülmüş

  Tam oxu »
 • TAARİFƏ

  tanınmış əcdadı olan; təriflənmiş, öyülmüş

  Tam oxu »
 • TABAN

  təməl, bünövrə; dayaq; düzənlik; mətinlik, dözüm

  Tam oxu »
 • TABƏNDƏ

  parlayan, işıq saçan, işıq verən

  Tam oxu »
 • TABİL

  ilin ziyası, elin işığı

  Tam oxu »
 • TABİLƏ

  ilin ziyası, elin işığı

  Tam oxu »
 • TACDAR

  taclı, tac sahibi; hökmdar

  Tam oxu »
 • TACƏDDİN

  dinin tacı; dinin başçısı, rəhbəri

  Tam oxu »
 • TACIBƏY

  taslı bəy, hökmdarlıq, səlahiyyəti olan oğul

  Tam oxu »
 • TACİB

  yerdəyişmə; calama; müavin; vəzir

  Tam oxu »
 • TACİBƏ

  yerdəyişmə; calama; müavin; vəzir

  Tam oxu »
 • TACİD

  "Tacəddin" adının kiçiltmə və əzizləmə forması

  Tam oxu »
 • TACİDƏ

  "Tacəddin" adının kiçiltmə və əzizləmə forması

  Tam oxu »
 • TACİK

  qorxaq, aciz, rəiyyət (Tacik dilində taclar araqçın gəzdirənlər deməkdir)

  Tam oxu »
 • TACİR

  ticarətlə məşğul olan

  Tam oxu »
 • TACİRƏ

  ticarətlə məşğul olan

  Tam oxu »
 • TAĞAR

  ordunu ərzaqla təmin etmək üçün rəiyyətdən yığılan natural vergi

  Tam oxu »
 • TAĞAY

  dayı, ananın qardaşı

  Tam oxu »
 • TAĞI

  dindar, mömin, Allahdan qorxan

  Tam oxu »
 • TAĞMAN

  dağ kimi adam, dağ gövdəli, möhkəm insan

  Tam oxu »
 • TAHİR

  pak, təmiz; günahsız; ismətli, namuslu

  Tam oxu »
 • TAHİRƏ

  pak, təmiz; günahsız; ismətli, namuslu

  Tam oxu »
 • TAİBƏ

  yaxşı, xoşagələn, savab iş

  Tam oxu »
 • TAİR

  quş uçan

  Tam oxu »
 • TAİRƏ

  quş uçan

  Tam oxu »
 • TAQAY

  dayı, ananın qardaşı

  Tam oxu »
 • TAQƏT

  güc, qüvvət

  Tam oxu »
 • TAQİB

  təqib edən, ardınca gedən

  Tam oxu »
 • TAQİBƏ

  təqib edən, ardınca gedən

  Tam oxu »
 • TALAY

  okean, dəniz, böyük çay; çox böyük

  Tam oxu »
 • TALAYBAY

  böyük bay; dəniz kimi nəhəng bəy

  Tam oxu »
 • TALAYBƏY

  böyük bay; dəniz kimi nəhəng bəy

  Tam oxu »
 • TALAYƏ

  okean, dəniz, böyük çay; çox böyük

  Tam oxu »
 • TALAYXAN

  böyük xan; dəniz kimi güclü xan

  Tam oxu »
 • TALE

  qismət, bəxt; xoşbəxtlik ulduzu; doğan, çıxan (Günəş, Ay)

  Tam oxu »
 • TALEH

  nöqsanlı, eyibli; günahkar; islah olunmayan

  Tam oxu »
 • TALEHƏ

  nöqsanlı, eyibli; günahkar; islah olunmayan

  Tam oxu »
 • TALEYRAN

  fransız diplomatı, Napoleon dövründə xarici işlər nazirinin adındandır

  Tam oxu »
 • TALƏDDİN

  dinin taleyi, dinin bəxti; dinin ucalması

  Tam oxu »
 • TALIB

  tələbkar, istəyən; arzulayan

  Tam oxu »
 • TALIŞ

  Azərbaycanda yaşayan irandilli kiçik xalq

  Tam oxu »
 • TALIŞXAN

  Talış xan; talışların xanı, başçısı, hökmdarı

  Tam oxu »
 • TALİB

  tələbkar, istəyən; arzulayan

  Tam oxu »
 • TALİBƏ

  tələbkar, istəyən; arzulayan

  Tam oxu »
 • TALİHƏ

  nöqsanlı, eyibli; günahkar; islah olunmayan

  Tam oxu »
 • TAMAN

  dağ ətəyi; tam, tamamlanmış; Bilgə xanın titullarından biri; Kaşğaridə çay adı

  Tam oxu »
 • TAMARA

  bükülü kağız; məktub; sığal

  Tam oxu »
 • TAMERLAN

  "Teymurləng" adının Avropada işlənən forması

  Tam oxu »
 • TAMƏR

  nöqsanı olmayan, mükəmməl adam, yetkin igid

  Tam oxu »
 • TAMİDAR

  dad bilən, xörəyin dadını müəyyənləşdirən

  Tam oxu »