Azərbaycan kişi adlarının izahlı lüğəti

 • RABEL

  "rəbb" (Allah, Tanrı; sahib, yiyə) və "il" sözündən düzəlmiş, "elin böyüyü, sahibi" mənasındadır

  Tam oxu »
 • RABİ

  bahar, yaz; IV övlad (Bahar da ilin dörd fəslindənövladından biridir)

  Tam oxu »
 • RABİD

  varlığın, mövcudiyyətin sahibi; Allaha sitayişin adı

  Tam oxu »
 • RABİL

  "rəbb" (Allah, Tanrı; sahib, yiyə) və "il" sözündən düzəlmiş, "elin böyüyü, sahibi" mənasındadır

  Tam oxu »
 • RABİLƏ

  "rəbb" (Allah, Tanrı; sahib, yiyə) və "il" sözündən düzəlmiş, "elin böyüyü, sahibi" mənasındadır

  Tam oxu »
 • RABİN

  "rəbb" və "bin" övlad sözlərindən düzəlmiş və "Allah oğlu, Tanrı övladı" mənasındadır

  Tam oxu »
 • RABİNƏ

  "rəbb" və "bin" övlad sözlərindən düzəlmiş və "Allah oğlu, Tanrı övladı" mənasındadır

  Tam oxu »
 • RABİT

  əlaqə, birlik; münasibət (valideynlər arasında)

  Tam oxu »
 • RABİTƏ

  əlaqə, birlik; münasibət (valideynlər arasında)

  Tam oxu »
 • RAC

  hökmdar; aid olma, daxil olma; qayıtma; Allah, Tanrı

  Tam oxu »
 • RACƏ

  hökmdar; aid olma, daxil olma; qayıtma; Allah, Tanrı

  Tam oxu »
 • RACƏDDİN

  dinin hökmdarı; Allah

  Tam oxu »
 • RACİ

  rica edən, xahiş edən

  Tam oxu »
 • RACİH

  başqasından üstün tutulan

  Tam oxu »
 • RACİHƏ

  başqasından üstün tutulan

  Tam oxu »
 • RACİYƏ

  rica edən, xahiş edən

  Tam oxu »
 • RADİL

  bir-birinin ardınca gedən; sonradan, cərgə; iz bilən, yol bilən

  Tam oxu »
 • RADİLƏ

  bir-birinin ardınca gedən; sonradan, cərgə; iz bilən, yol bilən

  Tam oxu »
 • RAF

  yüksək, uca, hündür, ali, ülü

  Tam oxu »
 • RAFAEL

  Allah sağaltdı (Tanrının buyruğunu yerinə yetirən mələklərdən birinin adıdır)

  Tam oxu »
 • RAFAƏT

  yüksək rütbə, mənsəb

  Tam oxu »
 • RAFAT

  yüksək mənsəb, yuxarı rütbə; yüksəklik; ucalan

  Tam oxu »
 • RAFAT

  qaldıran, ucaldan; vəkillik, böyük rütbə; lütf; mehribanlıq

  Tam oxu »
 • RAFƏDDİN

  dini qaldıran, dini ucaldan

  Tam oxu »
 • RAFƏR

  yol bilən, bələdçi

  Tam oxu »
 • RAFƏT

  yüksək mənsəb, yuxarı rütbə; yüksəklik; ucalan

  Tam oxu »
 • RAFƏT

  qaldıran, ucaldan; vəkillik, böyük rütbə; lütf; mehribanlıq

  Tam oxu »
 • RAFİ

  «rafe» sözündən düzəlmiş, «yüksələn, qaldıran, ucaldan» deməkdir

  Tam oxu »
 • RAFİ

  yüksək, uca, hündür, ali, ülü

  Tam oxu »
 • RAFİQ

  yoldaş, dost, sirdaş, ortaq, şərik

  Tam oxu »
 • RAFİQƏ

  yoldaş, dost, sirdaş, ortaq, şərik

  Tam oxu »
 • RAFİL

  yüksələn il və ya el, ucalan il və ya el; gözəl, qəşəng

  Tam oxu »
 • RAFİLƏ

  yüksələn il və ya el, ucalan il və ya el; gözəl, qəşəng

  Tam oxu »
 • RAFİS

  inkar edən, əleyhinə çıxan; əl çəkən (Əbubəkr, Ömər və Osmanın xəlifəliyini qəbul etməyən şiələr "rafizilər" adlanmışlar)

  Tam oxu »
 • RAFİSƏ

  inkar edən, əleyhinə çıxan; əl çəkən (Əbubəkr, Ömər və Osmanın xəlifəliyini qəbul etməyən şiələr "rafizilər" adlanmışlar)

  Tam oxu »
 • RAFİYƏ

  yüksək, uca, hündür, ali, ülü

  Tam oxu »
 • RAFİZ

  inkar edən, əleyhinə çıxan; əl çəkən (Əbubəkr, Ömər və Osmanın xəlifəliyini qəbul etməyən şiələr "rafizilər" adlanmışlar)

  Tam oxu »
 • RAFİZƏ

  inkar edən, əleyhinə çıxan; əl çəkən (Əbubəkr, Ömər və Osmanın xəlifəliyini qəbul etməyən şiələr "rafizilər" adlanmışlar)

  Tam oxu »
 • RAĞİB

  istəyən, rəğbət bəsləyən, arzulayan, qoruyan; biri ilə rəqabət edən, inkar edən; mühafizəçi

  Tam oxu »
 • RAHAB

  sevinc suyu, şadlıq suyu, kef suyu; sevinc gətirən

  Tam oxu »
 • RAHAT

  dinc, sakit

  Tam oxu »
 • RAHƏDDİN

  dinin yolu

  Tam oxu »
 • RAHƏT

  dinc, sakit

  Tam oxu »
 • RAHİB

  monastrda yaşayan və ömrünü ibadətlə keçirən, xristian dindarı, tərki-dünya

  Tam oxu »
 • RAHİBƏ

  monastrda yaşayan və ömrünü ibadətlə keçirən, xristian dindarı, tərki-dünya

  Tam oxu »
 • RAHİD

  bax: Raid

  Tam oxu »
 • RAHİDƏ

  bax: Raid

  Tam oxu »
 • RAHİL

  mərhələ, keçid, dərəcə, pillə; yola getmə, yola düşmə; Günəş Allahı; Allahın sevimlisi

  Tam oxu »
 • RAHİLƏ

  mərhələ, keçid, dərəcə, pillə; yola getmə, yola düşmə; Günəş Allahı; Allahın sevimlisi

  Tam oxu »
 • RAHİM

  rəhmli, ürəyiyumşaq

  Tam oxu »