Azərbaycan kişi adlarının izahlı lüğəti

 • MAARİF

  əldə edilən təhsil, savad, bilik

  Tam oxu »
 • MAARİFƏ

  əldə edilən təhsil, savad, bilik

  Tam oxu »
 • MABUD

  ibadət edən (Allahın epitetlərindən biri)

  Tam oxu »
 • MACARXAN

  macar xanı; Macar xan; macarıstanlı xan

  Tam oxu »
 • MADAR

  ən istəkli, ən əziz; arxa, ümidgah

  Tam oxu »
 • MADƏR

  ana

  Tam oxu »
 • MAFƏR

  imkan, macal; şəffaf su

  Tam oxu »
 • MAHAL

  vilayət, böyük inzibati-ərazi vahidi

  Tam oxu »
 • MAHƏDDİN

  dini ehya edən, dini dirçəldən; dinin beşiyi

  Tam oxu »
 • MAHİL

  ilin, elin Ayı; Ay sifətli oğlan və ya qız

  Tam oxu »
 • MAHİLƏ

  ilin, elin Ayı; Ay sifətli oğlan və ya qız

  Tam oxu »
 • MAHİR

  məharətli, bacarıqlı; püxtələşmiş

  Tam oxu »
 • MAHİRƏ

  məharətli, bacarıqlı; püxtələşmiş

  Tam oxu »
 • MAHMUD

  təriflənmiş, şöhrətlənmiş; tərifəlayiq

  Tam oxu »
 • MAHMUDAĞA

  Mahmud ağa; Mahmud kimi ağa

  Tam oxu »
 • MAHMUDALI

  bax: Mahmud və Əli

  Tam oxu »
 • MAHMUDBƏY

  Mahmud bəy; Mahmud kimi bəy

  Tam oxu »
 • MAHMUDƏLİ

  bax: Mahmud və Əli

  Tam oxu »
 • MAHMUDXAN

  Mahmud xan; Mahmud kimi xan

  Tam oxu »
 • MAHUR

  Azərbaycanın klassik muğamlarından birinin adı

  Tam oxu »
 • MAHURƏ

  Azərbaycanın klassik muğamlarından birinin adı

  Tam oxu »
 • MAHYƏDDİN

  dini ehya edən, dini dirçəldən; dinin beşiyi

  Tam oxu »
 • MAXLUQ

  yaradılmış, xəlq olunmuş; xalq

  Tam oxu »
 • MAİL

  meyilli, meyl edən, həvəsli; sevən, istəyən, vurğun

  Tam oxu »
 • MAİLƏ

  meyilli, meyl edən, həvəsli; sevən, istəyən, vurğun

  Tam oxu »
 • MAİS

  ilin beşinci ayı; may(ayı)

  Tam oxu »
 • MAİSƏ

  ilin beşinci ayı; may(ayı)

  Tam oxu »
 • MAKEDON

  Makedoniyalı İskəndərin vətəninin adındandır

  Tam oxu »
 • MAKSİM

  böyük, ulu; axmaq, maymaq, oğru jarqonunda xoşsifət

  Tam oxu »
 • MAQBET

  V.Şekspirin qəhrəmanlarından biri

  Tam oxu »
 • MAQSUD

  niyyət, məqsəd, məram, arzu

  Tam oxu »
 • MAQSUDƏ

  niyyət, məqsəd, məram, arzu

  Tam oxu »
 • MALAY

  gənc, cavan, yeniyetmə

  Tam oxu »
 • MALİK

  sahib, yiyə; mülk sahibi

  Tam oxu »
 • MALİKƏ

  sahib, yiyə; mülk sahibi

  Tam oxu »
 • MAMAY

  səhrada daş heykəl, Məhəmməd adının qədim variantı

  Tam oxu »
 • MANAF

  yüksək (Kəbədə olan qədim bütlərdən birinin adı)

  Tam oxu »
 • MANAR

  siqnal, mayak; minarə; yol göstərən

  Tam oxu »
 • MANSUR

  qalib, müzəffər

  Tam oxu »
 • MANSURƏ

  qalib, müzəffər

  Tam oxu »
 • MARABƏY

  ilan bəy; ilan kimi bəy; ilana bənzər bəy

  Tam oxu »
 • MARAĞA

  ilan ağa; ilan kimi ağa; Cənubi Azərbaycanda eyni adlı şəhər

  Tam oxu »
 • MARAT

  pusmağa, nəyi isə qorumağa təhrik etmək

  Tam oxu »
 • MARIBƏY

  ilan bəy; ilan kimi bəy; ilana bənzər bəy

  Tam oxu »
 • MARİ

  ilan; gözəlin ilan kimi saçı; Suriyada şəhər, Rusiyada türkdilli Muxtar Respublika adındandır

  Tam oxu »
 • MARİF

  əldə edilən təhsil, savad, bilik

  Tam oxu »
 • MARİFƏ

  əldə edilən təhsil, savad, bilik

  Tam oxu »
 • MARKS

  XIX əsr alman filosofu Karlın soyadı

  Tam oxu »
 • MARKUS

  XIX əsr alman filosofu Karlın soyadı

  Tam oxu »
 • MARLEN

  Marks və Lenin adlarının ilk hecalarından yaranmışdır

  Tam oxu »