Azərbaycan kişi adlarının izahlı lüğəti

 • SAABXAN

  əliaçıq, səxavətli xan; dikbaş, boyun əyməyən xan

  Tam oxu »
 • SAADULLA

  Allahın bəxş etdiyi səadət, bəxt

  Tam oxu »
 • SAAT

  vaxtı təyin edən cihaz; 60 dəqiqəlik vaxt ölçüsü

  Tam oxu »
 • SABAHƏDDİN

  dinin sabahı, səhəri; dinin gözəlliyi; dinin məşəli

  Tam oxu »
 • SABAHƏT

  gözəllik, yenilik, təzəlik

  Tam oxu »
 • SABBAR

  çox səbirli, dözümlü, təmkinli

  Tam oxu »
 • SABDİN

  dinin mehi, nəsimi, dinin şəhəri

  Tam oxu »
 • SABİH

  gözəl, lətif, məlahətli

  Tam oxu »
 • SABİHA

  gözəl, lətif, məlahətli

  Tam oxu »
 • SABİHƏ

  gözəl, lətif, məlahətli

  Tam oxu »
 • SABİQ

  əvvəlki, keçmişdə olmuş

  Tam oxu »
 • SABİQƏ

  əvvəlki, keçmişdə olmuş

  Tam oxu »
 • SABİL

  qapalı adam, azdanışan

  Tam oxu »
 • SABİR

  səbirli, dözümlü, səbir edən

  Tam oxu »
 • SABİRCAN

  Sabir canlı, Sabir ruhlu; Sabir can

  Tam oxu »
 • SABİRƏ

  səbirli, dözümlü, səbir edən

  Tam oxu »
 • SABİT

  səbatlı, möhkəm; məğlubedilməz; hərəkətsiz

  Tam oxu »
 • SABİTƏ

  səbatlı, möhkəm; məğlubedilməz; hərəkətsiz

  Tam oxu »
 • SABİTNUR

  sabit və nur sözlərindən düzəlmiş, «möhkəm işıq, məğlubedilməz nur» deməkdir

  Tam oxu »
 • SABUR

  çox dözümlü, çox səbirli olan, təmkinli

  Tam oxu »
 • SABURƏ

  çox dözümlü, çox səbirli olan, təmkinli

  Tam oxu »
 • SABUTAY

  dəyişməyən qəhrəman, möhkəm xarakterli igid

  Tam oxu »
 • SACİD

  səcdə eləyən, dua edən

  Tam oxu »
 • SACİDƏ

  səcdə eləyən, dua edən

  Tam oxu »
 • SADAD

  doğruluq, haqq, insaf

  Tam oxu »
 • SADAİL

  sədalar, səslər

  Tam oxu »
 • SADAT

  seyidlər; doğruluq, doğru, haqq, insaf (əsli «sədad»dır)

  Tam oxu »
 • SADATXAN

  bax: Sadat və Xan

  Tam oxu »
 • SADATQULU

  bax: Sadat və Qulu

  Tam oxu »
 • SADAY

  sayılan, hörmət edilən, hörmətli

  Tam oxu »
 • SADAYƏ

  sayılan, hörmət edilən, hörmətli

  Tam oxu »
 • SADƏDDİN

  dinə başçılıq edən, dinə rəhbərlik edən; dinin səadəti

  Tam oxu »
 • SADƏTDİN

  dinə başçılıq edən, dinə rəhbərlik edən; dinin səadəti

  Tam oxu »
 • SADIX

  dost; sədaqətli, vəfalı; doğru, düzgün

  Tam oxu »
 • SADIQ

  dost; sədaqətli, vəfalı; doğru, düzgün

  Tam oxu »
 • SADIQCAN

  Sadıq ruhlu, ürəkli; Sadıq kimi

  Tam oxu »
 • SADIQƏLİ

  Əlinin dostu; Əliyə sədaqətli olan

  Tam oxu »
 • SADİQ

  dost; sədaqətli, vəfalı; doğru, düzgün

  Tam oxu »
 • SADİQƏ

  dost; sədaqətli, vəfalı; doğru, düzgün

  Tam oxu »
 • SADİQƏLİ

  Əlinin dostu; Əliyə sədaqətli olan

  Tam oxu »
 • SADİR

  zahir olan; verilən

  Tam oxu »
 • SADİRƏ

  zahir olan; verilən

  Tam oxu »
 • SADRİ

  sədrə aid olan; əla düyü növü

  Tam oxu »
 • SAFA

  sevinc, şadlıq; zövq, ləzzət; saflıq, rahat; aydınlıq

  Tam oxu »
 • SAFADUR

  səfalı, tamaşalı

  Tam oxu »
 • SAFALI

  ürəkaçan , gözəl; zövq verən, xoşagələn

  Tam oxu »
 • SAFƏDDİN

  dinin safı, dinin təmizi

  Tam oxu »
 • SAFİ

  təmizlik, saflıq, xalislik

  Tam oxu »
 • SAFİYƏ

  təmizlik, saflıq, xalislik

  Tam oxu »
 • SAFİYYƏ

  təmizlik, saflıq, xalislik

  Tam oxu »