Azərbaycan kişi adlarının izahlı lüğəti

 • CABBAR

  cəbr edən, zülm edən, zülmkar

  Tam oxu »
 • CABİR

  q.t. "cab" (şərəf, ad-san) və "bir" sözlərindən düzəlmiş; bir şərəfli.(ə. Qüdrətli. Bax: Cabbar)

  Tam oxu »
 • CABİRƏ

  q.t. "cab" (şərəf, ad-san) və "bir" sözlərindən düzəlmiş; bir şərəfli.(ə. Qüdrətli. Bax: Cabbar)

  Tam oxu »
 • CAHAD

  din uğrunda mübarizə, müqəddəs müharibə

  Tam oxu »
 • CAHANBAĞIŞ

  dünyanı bağışlayan, bəxş edən

  Tam oxu »
 • CAHANBAXIŞ

  dünyanı bağışlayan, bəxş edən

  Tam oxu »
 • CAHANBAXŞ

  dünyanı bağışlayan, bəxş edən

  Tam oxu »
 • CAHANBAN

  dünyanı qoruyan, padşah, hökmdar

  Tam oxu »
 • CAHANBƏXŞ

  dünyanı bağışlayan, bəxş edən

  Tam oxu »
 • CAHANDAR

  cahangir, hökmdar, padşah

  Tam oxu »
 • CAHANGİR

  dünyanı tutan, dünyanı istila edən, işğalçı

  Tam oxu »
 • CAHANSUZ

  qüdrətli, qüvvətli, əzəmətli hökmdar

  Tam oxu »
 • CAHANŞAH

  dünyanın şahı, aləmin hökmdarı; Günəş; Tanrı

  Tam oxu »
 • CAHİD

  cəhd edən, səy edən, çalışan

  Tam oxu »
 • CAHİDƏ

  cəhd edən, səy edən, çalışan

  Tam oxu »
 • CAHİL

  savadsız, avam, nadan, anlamaz

  Tam oxu »
 • CAİZ

  icazəli

  Tam oxu »
 • CALAİR

  q.t. tayfalarından birinin adı

  Tam oxu »
 • CALAL

  böyüklük, əzəmət; cah-calal, təmtəraq

  Tam oxu »
 • CALALƏ

  böyüklük, əzəmət; cah-calal, təmtəraq

  Tam oxu »
 • CALALƏDDİN

  dinin cəlalı, ululuğu, əzəməti, şan-şöhrəti

  Tam oxu »
 • CALAY

  calayan, birləşdirən; ata-ananı bir-birinə calayan

  Tam oxu »
 • CALAYIR

  q.t. tayfalarından birinin adı

  Tam oxu »
 • CALAYİR

  q.t. tayfalarından birinin adı

  Tam oxu »
 • CALİB

  diqqəti cəlb edən, cəlbedici, özünə tərəf çəkən, cazibədar

  Tam oxu »
 • CALİBƏ

  diqqəti cəlb edən, cəlbedici, özünə tərəf çəkən, cazibədar

  Tam oxu »
 • CAMAL

  gözəllik, göyçəklik, qəşənglik

  Tam oxu »
 • CAMALƏ

  gözəllik, göyçəklik, qəşənglik

  Tam oxu »
 • CAMALƏDDİN

  dinin gözəlliyi, göyçəkliyi

  Tam oxu »
 • CAMALXAN

  Camal xan; gözəl üzü, görkəmi olan xan

  Tam oxu »
 • CAMALİYƏ

  gözəllik, göyçəklik, qəşənglik

  Tam oxu »
 • CAMALİYYƏ

  gözəllik, göyçəklik, qəşənglik

  Tam oxu »
 • CAMBUL

  qala, sulu, duru

  Tam oxu »
 • CAMİ

  tərtib edən, toplayan, yığan, əhatə edən

  Tam oxu »
 • CAMO

  "Cəmil" adının əzizləmə forması; camə, raltar

  Tam oxu »
 • CAMOY

  "Cəmil" adının əzizləmə forması; camə, raltar

  Tam oxu »
 • CAMULLA

  Allahın (dünyanı özündə göstərən) camı

  Tam oxu »
 • CANAFƏR

  canın, ruhun işığı; ürəyin hərarəti

  Tam oxu »
 • CANAĞA

  əziz ağa, sevimli ağa; qüvvətli, güclü ağa

  Tam oxu »
 • CANALI

  Alının canı, Əlinin ruhu

  Tam oxu »
 • CANBABA

  can baba, əziz baba

  Tam oxu »
 • CANBAĞIŞ

  can bəxş edən, canlandıran; fərəhləndirən

  Tam oxu »
 • CANBAXIŞ

  can bəxş edən, canlandıran; fərəhləndirən

  Tam oxu »
 • CANBAXŞI

  can bəxş edən, canlandıran; fərəhləndirən

  Tam oxu »
 • CANBALA

  əziz, sevimli bala, mehriban övlad

  Tam oxu »
 • CANBƏXŞ

  can bəxş edən, canlandıran; fərəhləndirən

  Tam oxu »
 • CANBUL

  qala, sulu, duru

  Tam oxu »
 • CANBULAD

  canı polad kimi olan; polad ürəkli, polad canlı

  Tam oxu »
 • CANBULAQ

  həyat çeşməsi, əsl həyat mənbəyi

  Tam oxu »
 • CANBULAT

  canı polad kimi olan; polad ürəkli, polad canlı

  Tam oxu »