Azərbaycan kişi adlarının izahlı lüğəti

 • HABİL

  meh, yel, nəsim (Adəm peyğəmbərin oğlunun adı)

  Tam oxu »
 • HACABBAS

  Hacı Abbas; Həccə getmiş Abbas

  Tam oxu »
 • HACAĞA

  Hacı Ağa; Həccə getmiş seyid

  Tam oxu »
 • HACALI

  Hacı Alı və ya Əli; Həccə getmiş Alı və ya Əli

  Tam oxu »
 • HACAT

  ehtiyaclar; əşyalar; ehtiyac, əşya

  Tam oxu »
 • HACƏLİ

  Hacı Alı və ya Əli; Həccə getmiş Alı və ya Əli

  Tam oxu »
 • HACƏMİ

  Hacı əmi; Həccə getmiş əmi

  Tam oxu »
 • HACƏT

  ehtiyaclar; əşyalar; ehtiyac, əşya

  Tam oxu »
 • HACI

  Məkkədə həcc mərasimi icra edənlərə verilən fəxri dini titul

  Tam oxu »
 • HACIABBAS

  Hacı Abbas; Həccə getmiş Abbas

  Tam oxu »
 • HACIAĞA

  Hacı Ağa; Həccə getmiş seyid

  Tam oxu »
 • HACIBABA

  Hacı Baba, Həccə getmiş Baba

  Tam oxu »
 • HACIBALA

  bax: Hacı və Bala

  Tam oxu »
 • HACIBƏY

  Məkkədəki Kəbəni ziyarət etmiş bəy

  Tam oxu »
 • HACIBUTA

  Hacı Buta; həccə getmiş qönçə kimi təravətli

  Tam oxu »
 • HACIDADAŞ

  bax: Hacı və Dadaş

  Tam oxu »
 • HACIDAYI

  Məkkədəki Kəbəni ziyarət etmiş dayı

  Tam oxu »
 • HACIƏLİ

  Hacı Alı və ya Əli; Həccə getmiş Alı və ya Əli

  Tam oxu »
 • HACIƏMİ

  Hacı əmi; Həccə getmiş əmi

  Tam oxu »
 • HACIXAN

  Həcc ziyarətinə getmiş xan

  Tam oxu »
 • HACIXƏLİL

  bax: Hacı və Xəlil

  Tam oxu »
 • HACIKƏRİM

  bax: Hacı və Kərim

  Tam oxu »
 • HACIQASIM

  bax: Hacı və Qasım; ziyarətə gedən Qasım

  Tam oxu »
 • HACIQƏMBƏR

  bax: Hacı və Qənbər

  Tam oxu »
 • HACIQƏNBƏR

  bax: Hacı və Qənbər

  Tam oxu »
 • HACIQULU

  Allahın Hacı qulu

  Tam oxu »
 • HACIMEHDİ

  bax: Hacı və Mehdi; ziyarətə gedən Mehdi

  Tam oxu »
 • HACIMUXTAR

  bax: Hacı və Muxtar

  Tam oxu »
 • HACIMURAD

  bax: Hacı və Murad

  Tam oxu »
 • HACIRƏHİM

  bax: Hacı və Rəhim

  Tam oxu »
 • HACISƏLİM

  bax: Hacı və Səlim

  Tam oxu »
 • HACIVƏLİ

  Hacı Vəli; mömin, dindar Vəli

  Tam oxu »
 • HACIZAMAN

  bax: Hacı və Zaman

  Tam oxu »
 • HACİB

  qapıçı; Orta əsrlərdə şərq hökmdarlarının baş vəziri

  Tam oxu »
 • HACİBƏ

  qapıçı; Orta əsrlərdə şərq hökmdarlarının baş vəziri

  Tam oxu »
 • HADI

  doğru yol göstərən, düz yola çağıran

  Tam oxu »
 • HADİ

  doğru yol göstərən, düz yola çağıran

  Tam oxu »
 • HADİS

  hədis bilən, hədis söyləyən

  Tam oxu »
 • HAFİD

  nəvə

  Tam oxu »
 • HAFİDƏ

  nəvə

  Tam oxu »
 • HAFİQ

  nəvə, törəmə

  Tam oxu »
 • HAFİQƏ

  nəvə, törəmə

  Tam oxu »
 • HAFİS

  "Quran"ı əzbər bilən; hafizəli

  Tam oxu »
 • HAFİSƏ

  "Quran"ı əzbər bilən; hafizəli

  Tam oxu »
 • HAFİZ

  "Quran"ı əzbər bilən; hafizəli

  Tam oxu »
 • HAFİZƏ

  "Quran"ı əzbər bilən; hafizəli

  Tam oxu »
 • HAFİZƏT

  "Quran"ı əzbər bilən; hafizəli

  Tam oxu »
 • HAFİZULLA

  Allahın qoruyanı, hifz edəni

  Tam oxu »
 • HAXVERDİ

  Haqq verdi, Allah verdi

  Tam oxu »
 • HAKİF

  qeybdən gələn səs

  Tam oxu »