Azərbaycan kişi adlarının izahlı lüğəti

 • İBA

  razı olmama, qəbul etməmə; imtina

  Tam oxu »
 • İBAD

  Allahın qulları, bəndələri

  Tam oxu »
 • İBADULLA

  Allahın qulları, kölələri, bəndələri

  Tam oxu »
 • İBARƏT

  mütəşəkkil, düzəlmiş, tərtib olunmuş

  Tam oxu »
 • İBİ

  "İbrahim" adının əzizləmə forması

  Tam oxu »
 • İBİŞ

  "İbrahim" adının əzizləmə forması

  Tam oxu »
 • İBNİAMİN

  Aminin oğlu, Aminin övladı

  Tam oxu »
 • İBRAHİM

  atam yüksəkdir; xalqların atası (Yəhudi peyğəmbəri olan "Avraam" adının ərəbləşmiş forması)

  Tam oxu »
 • İBRAHİMXƏLİL

  dost İbrahim, sevimli İbrahim

  Tam oxu »
 • İBREYİM

  atam yüksəkdir; xalqların atası (Yəhudi peyğəmbəri olan "Avraam" adının ərəbləşmiş forması)

  Tam oxu »
 • İBRƏT

  nümunə; nəsihət, öyüd

  Tam oxu »
 • İCAZ

  qısaltma; siyahı (Zənnimizcə, ad “möcüzə” mənasında olan “ecaz” sözünün dəyişdirilmiş formasıdır)

  Tam oxu »
 • İDEAL

  ən yüksək məqsəd; qayə, amal

  Tam oxu »
 • İDMAN

  orqanizmi möhkəmlətmək məqsədilə edilən bədən hərəkətləri

  Tam oxu »
 • İDRAK

  dərk etmə, başa düşmə

  Tam oxu »
 • İDRİS

  öyrənmək (Əfsanəvi peyğəmbərlərdən, qədim y. "Hadras" adının ərəbləşmiş forması)

  Tam oxu »
 • İFAQ

  sağalma, yaxşılaşma, səhhəti düzəlmə

  Tam oxu »
 • İFAQƏT

  sağalma, yaxşılaşma, səhhəti düzəlmə

  Tam oxu »
 • İFFƏTƏLİ

  saf Əli, təmiz Əli

  Tam oxu »
 • İFTAR

  oruc açma, oruc açma vaxtı və bu zaman yeyilən yemək

  Tam oxu »
 • İFTİXAR

  fəxr, fəxr etmə; öyünmə, şərəf hesab etmə

  Tam oxu »
 • İGİD

  qoçaq, qəhrəman, bahadır

  Tam oxu »
 • İGİDALI

  igid Əli, qorxmaz Əli, cəsur Alı

  Tam oxu »
 • İGİDCAN

  qoçaq, qəhrəman, cəsur olan kişi

  Tam oxu »
 • İGİDƏLİ

  igid Əli, qorxmaz Əli, cəsur Alı

  Tam oxu »
 • İGİDƏR

  qoçaq, qəhrəman, cəsur olan kişi

  Tam oxu »
 • İGİDXAN

  qoçaq, cəsarətli, cəsur xan

  Tam oxu »
 • İGİDPAŞA

  igid paşa, qəhrəman paşa; igid kimi oğlan

  Tam oxu »
 • İHLİMAN

  bax: Əhliman

  Tam oxu »
 • İHSAN

  bəxşiş, pay, hədiyyə. Bax: Ehsan

  Tam oxu »
 • İXTİYAR

  haqq, hüquq; öz iradəsi ilə hərəkət etmə; qoca

  Tam oxu »
 • İKRAM

  hörmət, ehtiram, sayğı

  Tam oxu »
 • İKRAMALI

  Əli ehtiramı; Alı hörməti

  Tam oxu »
 • İKRAMƏDDİN

  dinin hörməti, dinin ehtiramı

  Tam oxu »
 • İKRAMƏLİ

  Əli ehtiramı; Alı hörməti

  Tam oxu »
 • İQAMƏT

  oturma, sakin olma; yaşayış yeri

  Tam oxu »
 • İQBAL

  bəxt, tale, işi uğurlu olma

  Tam oxu »
 • İQBALƏ

  bəxt, tale, işi uğurlu olma

  Tam oxu »
 • İQDAM

  irəliləyiş, təşəbbüs etmə, başlama

  Tam oxu »
 • İQLİM

  ab-hava; xoş xasiyyət (yunanca «klima» sözündəndir)

  Tam oxu »
 • İQLİMƏ

  ab-hava; xoş xasiyyət (yunanca «klima» sözündəndir)

  Tam oxu »
 • İQRAR

  boynuna alma, etiraf, təsdiqetmə;şüur

  Tam oxu »
 • İQRARƏ

  boynuna alma, etiraf, təsdiqetmə;şüur

  Tam oxu »
 • İQTİDAR

  qüvvət, taqət, güc; bacarıq; hakimiyyət

  Tam oxu »
 • İLAHƏDDİN

  dinin Allahı, dinin Tanrısı, Allahın dini

  Tam oxu »
 • İLAL

  il (ölkə, vilayət), el alan, ölkələr fəth edən

  Tam oxu »
 • İLARSLAN

  elin, yurdun aslanı; igid, qorxmaz

  Tam oxu »
 • İLBAŞI

  elin başçısı, yurdun rəhbəri; dövlət başçısı

  Tam oxu »
 • İLDAR

  bax: Eldar; elini sevən, yurda bağlı igid

  Tam oxu »
 • İLDƏNİZ

  bax: Eldəniz

  Tam oxu »