Azərbaycan kişi adlarının izahlı lüğəti

 • DADAŞ

  ata və böyük qardaşa verilən ad

  Tam oxu »
 • DADAŞAĞA

  bax: Dadaş və Ağa; bax: Ağadadaş

  Tam oxu »
 • DADAŞALI

  bax: Dadaş və Əli; böyük Əli

  Tam oxu »
 • DADAŞBALA

  böyük bala

  Tam oxu »
 • DADAŞCAN

  qardaş ruhlu; qardaş kimi; hörmətli adam

  Tam oxu »
 • DADAŞƏLİ

  bax: Dadaş və Əli; böyük Əli

  Tam oxu »
 • DADAŞXAN

  bax: Dadaş və Xan; böyük qardaş kimi Xan

  Tam oxu »
 • DADBƏXŞ

  ədalətli, insaflı, mərifətli, əltutan

  Tam oxu »
 • DADRƏS

  imdada yetişən, köməkçi,arxa, himayəçi

  Tam oxu »
 • DAĞBƏY

  dağ kimi bəy; dağın bəyi, dağın böyüyü

  Tam oxu »
 • DAĞBƏYİ

  yaylaqlarda inzibati işləri idarə edən məmur

  Tam oxu »
 • DAĞXAN

  dağ kimi xan; dağın xanı, dağın böyüyü

  Tam oxu »
 • DAĞISTAN

  dağlıq yer, dağlar ölkəsi, Dağıstan MR-nın adı

  Tam oxu »
 • DAĞLAR

  bir neçə dağ, dağ silsiləsi; ucalıq, yüksəklik, əzəmətlik

  Tam oxu »
 • DAĞLARÇA

  dağlar kimi, dağlar qədər

  Tam oxu »
 • DAĞTƏKİN

  dağ kimi, dağ təki; dağın varisi

  Tam oxu »
 • DAĞYUNİS

  “dağ” və “Yunis” sözlərindən düzəlmişdir. Dini əfsanəyə görə, o, 200-251-ci illərdə Roma imperatoru olmuşdur

  Tam oxu »
 • DAXIL

  himayə axtaran, kömək istəyən

  Tam oxu »
 • DALĞIC

  dənizin dibindən mərcan, inci çıxaran; suyun dibində işləyə bilən işçi

  Tam oxu »
 • DALĞIN

  çox fikirli, xəyala dalmış

  Tam oxu »
 • DALKILIÇ

  qınsız qılınc, qılıncı qınsız olan; qılıncını sivirmiş adam

  Tam oxu »
 • DALQILIC

  qınsız qılınc, qılıncı qınsız olan; qılıncını sivirmiş adam

  Tam oxu »
 • DALQILINC

  qınsız qılınc, qılıncı qınsız olan; qılıncını sivirmiş adam

  Tam oxu »
 • DAMAD

  qızın əri, kürəkən; yun. əkin bağı, dərz

  Tam oxu »
 • DAMANALI

  Əlinin yardımı; Əlinin ətəyi

  Tam oxu »
 • DAMANƏLİ

  Əlinin yardımı; Əlinin ətəyi

  Tam oxu »
 • DAMƏD

  qızın əri, kürəkən; yun. əkin bağı, dərz

  Tam oxu »
 • DAMƏDDİN

  dinin gül dəstəsi, dinin çiçək dəstəsi

  Tam oxu »
 • DAMƏT

  qızın əri, kürəkən; yun. əkin bağı, dərz

  Tam oxu »
 • DANAĞA

  danın ağası; sübhün Allahı, danın sahibi

  Tam oxu »
 • DANAĞI

  danın ağı; Günəşin şüası

  Tam oxu »
 • DANI

  dan yeri, sübhün danı; Günəş-Tanrı

  Tam oxu »
 • DANIBƏY

  danın bəyi, danın böyüyü; Günəş

  Tam oxu »
 • DANIXAN

  danın xanı; danın Allahı Günəşi

  Tam oxu »
 • DANIYAR

  danın dostu, sübhün yoldaşı, Günəşin-Tanrının köməyi

  Tam oxu »
 • DANİL

  ilin /elin/ danı, elin sübhü; elin Günəşi; elin Tanrısı; ağıllı, zəkalı

  Tam oxu »
 • DANİYAL

  dan yalı /saçı/; sübh şəfəqləri; Günəş-Tanrı

  Tam oxu »
 • DANİYAR

  danın dostu, sübhün yoldaşı, Günəşin-Tanrının köməyi

  Tam oxu »
 • DANİYEL

  sübh yeli, səhər küləyi; Tanrı yeli

  Tam oxu »
 • DANYAR

  danın dostu, sübhün yoldaşı, Günəşin-Tanrının köməyi

  Tam oxu »
 • DANZI

  dan şəfəqləri, sübh qızartısı

  Tam oxu »
 • DARA

  biliyin incisi; bacarıqlı; qüdrətli, sərvət, hökmdarlıq

  Tam oxu »
 • DARAB

  əslən: su qapısı; suyun başlanğıcı

  Tam oxu »
 • DARƏB

  əslən: su qapısı; suyun başlanğıcı

  Tam oxu »
 • DARĞA

  şəhər, qəza hakimi, bazar və gecə gözətçilərinin başçısı

  Tam oxu »
 • DARVİN

  ingilis alimi Ç.Darvinin soyadındandır

  Tam oxu »
 • DASTAN

  folklorun epik janrları içərisində qəhrəmanlıq və aşiqanə məzmunda olan, həcmcə ən böyük əsər

  Tam oxu »
 • DASTANƏ

  folklorun epik janrları içərisində qəhrəmanlıq və aşiqanə məzmunda olan, həcmcə ən böyük əsər

  Tam oxu »
 • DAŞDƏMİR

  möhkəm, sağlam, dözümlü

  Tam oxu »
 • DAŞDI

  daşdı, coşdu; daşqın, coşqun

  Tam oxu »