Azərbaycan kişi adlarının izahlı lüğəti

 • GAVİ

  güclü, qüvvətli

  Tam oxu »
 • GERÇƏK

  doğru, düz, həqiqət

  Tam oxu »
 • GERMAN

  almanlar, alman xalqının adı

  Tam oxu »
 • GEVİ

  güclü, qüvvətli

  Tam oxu »
 • GƏNCALI

  gənc Alı, gənc Əli; Gəncə şəhərindən olan

  Tam oxu »
 • GƏNCALP

  gənc bahadır, gənc qəhrəman

  Tam oxu »
 • GƏNCAMAL

  gənc əməllər, işlər; arzular; ümidlər

  Tam oxu »
 • GƏNCƏ

  xəzinə (Azərbaycanın eyni adlı şəhərinin adındandır); türk tayfalarından biri

  Tam oxu »
 • GƏNCƏLİ

  gənc Alı, gənc Əli; Gəncə şəhərindən olan

  Tam oxu »
 • GƏNCƏR

  gənc igid, cavan qəhrəman

  Tam oxu »
 • GƏNCƏVİ

  Gəncə şəhərində anadan olan və ya yaşayan

  Tam oxu »
 • GƏNCİ

  gəncə məxsus olan, cavana aid olan.(bax: Gəncəvi)

  Tam oxu »
 • GƏNCLİK

  insanın yeniyetməlikdən yetkinliyədək olan ömrü

  Tam oxu »
 • GƏNCSOY

  cavan nəsildən olan, yeni nəslin əsasını qoyan

  Tam oxu »
 • GƏNCTƏKİN

  gənc təkin, cavan təkin (varisliyə hüququ olan xanzadə)

  Tam oxu »
 • GƏNÇAĞA

  gənc ağa, yeniyetmə ağa, cavan ağa

  Tam oxu »
 • GƏRAY

  igid, qəhrəman; güclü, qüvvətli; y. və l. dilinə "geraus", r. dilinə isə "geroy", ingilis dilinə “hero” şəklində keçmişdir (Krım xanlığında 36

  Tam oxu »
 • GƏRAYXAN

  böyük xan, kişi kimi güclü xan; Gəray xan

  Tam oxu »
 • GƏRƏK

  lazım, zəruri

  Tam oxu »
 • GİRAMİ

  əziz, istəkli, hörmətli

  Tam oxu »
 • GİRDİMAN

  eyni adlı Azərbaycan dövlətinin adındandır

  Tam oxu »
 • GİRMAN

  qala; İranda yer adı

  Tam oxu »
 • GORUS

  Azərbaycanın qədim ərazisi olan Zəngəzur mahalında yerləşən çay, rayon və şəhərin adındandır. Hazırda Ermənistan ərazisindədir

  Tam oxu »
 • GÖKSƏL

  asimana aid olan, göyə mənsub olan

  Tam oxu »
 • GÖRKƏM

  görünüş, görüntü; böyüklük

  Tam oxu »
 • GÖRKƏR

  gözəl igid, qəşəng pəhləvan; gözəl görünüşlü adam

  Tam oxu »
 • GÖRKLÜ

  gözəl, qəşəng görünüşlü, görkəmli

  Tam oxu »
 • GÖVHƏRİ

  gövhərlə bağlı olan, gövhərdən düzəlmiş əşya, zərgər; əsil-nəcabətli

  Tam oxu »
 • GÖYÇƏ

  "göy" sözünün əzizləmə forması (Azərbaycanın qədim torpaqları olan Göyçə mahalının adındandır

  Tam oxu »
 • GÖYDƏMİR

  tünd kül rəngində olan dəmir

  Tam oxu »
 • GÖYƏR

  göy türklərdən olan qəhrəman; göytürk

  Tam oxu »
 • GÖYƏRBƏY

  göy türklərindən olan qəhrəman bəy; göytürk bəyi

  Tam oxu »
 • GÖYƏRXAN

  göy türklərindən olan qəhrəman xan; göytürk xanı

  Tam oxu »
 • GÖYXAN

  göyün xanı, göyə hakim olan xan

  Tam oxu »
 • GÖYİNAM

  göyə inam, Allaha inam

  Tam oxu »
 • GÖYLƏR

  göy türklər (Qədim türk xalqlarında “göy” bütün dünya deməkdir. Bu isə bütün dünyaya hakim olmaq deməkdir)

  Tam oxu »
 • GÖYLÜXAN

  Göylü xanı, Göylüdən olan xan

  Tam oxu »
 • GÖYNUR

  göyün nuru; göyün Günəşi; göy türklərinin başçısı

  Tam oxu »
 • GÖYRUH

  türk ruhu; göy kimi geniş və saf ruh

  Tam oxu »
 • GÖYSAF

  göy kimi saf; göy türklər kimi saf

  Tam oxu »
 • GÖYTAC

  göyün tacı Günəşi; göy türklərin hökmdarı

  Tam oxu »
 • GÖYTƏKİN

  göyün təki; göy türklərinin xanzadəsi

  Tam oxu »
 • GÖYTÜRK

  azad, sərbəst, müstəqil türk

  Tam oxu »
 • GÖYÜŞ

  göytəhər, gömgöy, tünd-göy

  Tam oxu »
 • GÖZƏLAĞA

  «gözəl» və «ağa» sözlərindən düzəlmiş, «gözəl ağa, xoşa gələn hökmdar» deməkdir

  Tam oxu »
 • GÖZƏLXAN

  qəşəng xan, yaraşıqlı xan

  Tam oxu »
 • GURDAN

  parlaq, şəfəq, gur olan işıq

  Tam oxu »
 • GURSOY

  qüvvətli nəsil, sürətlə irəliləyən əcdad; böyük əsil-nəcabətli soya bağlı

  Tam oxu »
 • GURTƏKİN

  qüvvətli, qüdrətli təkin; sürətli təkin

  Tam oxu »
 • GÜLABBA

  “Gülbaba” adının dəyişdirilmiş forması

  Tam oxu »