Azərbaycan kişi adlarının izahlı lüğəti

 • LABUD

  mütləq; məcburən, hökmən. Laçın şahinlər sinfindən alıcı quş; hünərli, cəsarətli; q.t.qəbilələrindən biri

  Tam oxu »
 • LABUDƏ

  mütləq; məcburən, hökmən. Laçın şahinlər sinfindən alıcı quş; hünərli, cəsarətli; q.t.qəbilələrindən biri

  Tam oxu »
 • LABÜD

  mütləq; məcburən, hökmən. Laçın şahinlər sinfindən alıcı quş; hünərli, cəsarətli; q.t.qəbilələrindən biri

  Tam oxu »
 • LABÜDƏ

  mütləq; məcburən, hökmən. Laçın şahinlər sinfindən alıcı quş; hünərli, cəsarətli; q.t.qəbilələrindən biri

  Tam oxu »
 • LAHUTİ

  ilahiyyat elminə mənsub; İlahi

  Tam oxu »
 • LAYİQ

  münasib, yaraşan

  Tam oxu »
 • LAYİQƏ

  münasib, yaraşan

  Tam oxu »
 • LAZAR

  “lazar” sözündən olub “optik kvant generatoru” deməkdir

  Tam oxu »
 • LAZIM

  gərəkli, lüzumlu, vacib, zəruri

  Tam oxu »
 • LAZIMAT

  gərəkli, lüzumlu, vacib, zəruri

  Tam oxu »
 • LAZİMAT

  gərəkli, lüzumlu, vacib, zəruri

  Tam oxu »
 • LAZİMƏ

  gərəkli, lüzumlu, vacib, zəruri

  Tam oxu »
 • LEYSAN

  güclü yağış, şıdırığı yağış; sel gətirən yağış

  Tam oxu »
 • LEYSANƏ

  güclü yağış, şıdırığı yağış; sel gətirən yağış

  Tam oxu »
 • LƏBİB

  ağıllı, zəkalı, sağlam düşüncəli, ehtiyatlı

  Tam oxu »
 • LƏBİBƏ

  ağıllı, zəkalı, sağlam düşüncəli, ehtiyatlı

  Tam oxu »
 • LƏBUDƏ

  mütləq; məcburən, hökmən. Laçın şahinlər sinfindən alıcı quş; hünərli, cəsarətli; q.t.qəbilələrindən biri

  Tam oxu »
 • LƏLƏ

  keçmişdə varlı ailələrdə oğlanların tərbiyəsi ilə məşğul olan; bəzi yerlərdə böyük qardaşa da "lələ" deyirlər

  Tam oxu »
 • LƏLƏBƏY

  lələ bəy; böyük qardaş

  Tam oxu »
 • LƏNKƏRAN

  Azərbaycanın eyni adlı şəhər, dağ, çay və s. adındandır

  Tam oxu »
 • LƏTİF

  zərif, qəşəng, incə; mülayim, xoş

  Tam oxu »
 • LƏTİFƏ

  zərif, qəşəng, incə; mülayim, xoş

  Tam oxu »
 • LƏTİFƏT

  zərif, qəşəng, incə; mülayim, xoş

  Tam oxu »
 • LƏZGİ

  Dağıstan və Azərbaycanda yaşayan xalqlardan birinin adı

  Tam oxu »
 • LƏZİZ

  dadlı, ləzzətli, xoşagələn; sevinc, xoşbəxtlik

  Tam oxu »
 • LƏZİZƏ

  dadlı, ləzzətli, xoşagələn; sevinc, xoşbəxtlik

  Tam oxu »
 • LOĞMAN

  bütün xəstəlikləri müalicə edən həkim

  Tam oxu »
 • LOĞMANƏ

  bütün xəstəlikləri müalicə edən həkim

  Tam oxu »
 • LÜTFƏDDİN

  dinin mərhəməti, dinin rəhmi

  Tam oxu »
 • LÜTFƏLİ

  Əlinin lütfü, Əlinin mərhəməti

  Tam oxu »
 • LÜTFİ

  xeyirxah, mərhəmətli, mehriban; lütflü

  Tam oxu »
 • LÜTFİYAR

  yarın mərhəməti, sevgilinin mehribanlığı

  Tam oxu »
 • LÜTFULLA

  Allahın lütfi, Tanrının xeyirxahlığı

  Tam oxu »
 • LÜTFÜ

  xeyirxah, mərhəmətli, mehriban; lütflü

  Tam oxu »
 • LÜTFÜYAR

  yarın mərhəməti, sevgilinin mehribanlığı

  Tam oxu »
 • LÜTVİ

  xeyirxah, mərhəmətli, mehriban; lütflü

  Tam oxu »
 • LÜTVULLA

  Allahın lütfi, Tanrının xeyirxahlığı

  Tam oxu »
 • MAARİF

  əldə edilən təhsil, savad, bilik

  Tam oxu »
 • MAARİFƏ

  əldə edilən təhsil, savad, bilik

  Tam oxu »
 • MABUD

  ibadət edən (Allahın epitetlərindən biri)

  Tam oxu »
 • MACARXAN

  macar xanı; Macar xan; macarıstanlı xan

  Tam oxu »
 • MADAR

  ən istəkli, ən əziz; arxa, ümidgah

  Tam oxu »
 • MADƏR

  ana

  Tam oxu »
 • MAFƏR

  imkan, macal; şəffaf su

  Tam oxu »
 • MAHAL

  vilayət, böyük inzibati-ərazi vahidi

  Tam oxu »
 • MAHƏDDİN

  dini ehya edən, dini dirçəldən; dinin beşiyi

  Tam oxu »
 • MAHİL

  ilin, elin Ayı; Ay sifətli oğlan və ya qız

  Tam oxu »
 • MAHİLƏ

  ilin, elin Ayı; Ay sifətli oğlan və ya qız

  Tam oxu »
 • MAHİR

  məharətli, bacarıqlı; püxtələşmiş

  Tam oxu »
 • MAHİRƏ

  məharətli, bacarıqlı; püxtələşmiş

  Tam oxu »