Azərbaycan kişi adlarının izahlı lüğəti

 • OBRİK

  kələ-kötür, çuxurlu, qazılmış yer; səngər, xəndək

  Tam oxu »
 • OCAQ

  od və -caq; od yandırılan yer; pir, müqəddəs yer, yurd

  Tam oxu »
 • OCAQALI

  Əli piri, Alı ocağı

  Tam oxu »
 • OCAQƏLİ

  Əli piri, Alı ocağı

  Tam oxu »
 • OCAQXAN

  bax: Ocaq və Xan; xan ocağı, xana aid ocaq

  Tam oxu »
 • OCAQQULU

  müqəddəs yerin qulu; ocağın qulu, od qulluqçusu (Zərdüştlükdə)

  Tam oxu »
 • OCAQVERDİ

  ocağın verdiyi, ocağın bəxş etdiyi

  Tam oxu »
 • OCAQVERƏN

  ocağın bağışladığı, ocaq tərəfindən verilən

  Tam oxu »
 • ODABAŞ

  yeniçəri ordusunda bəzi zabitlərə verilən ad; keçmişdə karvansaralarda baş inzibatçı

  Tam oxu »
 • ODABAŞI

  yeniçəri ordusunda bəzi zabitlərə verilən ad; keçmişdə karvansaralarda baş inzibatçı

  Tam oxu »
 • ODAY

  od Ay; odlu Ay; odlu Ay kimi oğlan

  Tam oxu »
 • ODEL

  Od eli; elin odu; elin müdafiəçisi

  Tam oxu »
 • ODELBƏY

  Od elinin bəyi; Odel bəy; od kimi elin bəyi

  Tam oxu »
 • ODELXAN

  Od elinin xanı; Odil xan; od kimi elin xanı

  Tam oxu »
 • ODƏR

  od, alov tanrısı sayılmışdır

  Tam oxu »
 • ODİLBƏY

  Od elinin bəyi; Odel bəy; od kimi elin bəyi

  Tam oxu »
 • ODİLXAN

  Od elinin xanı; Odil xan; od kimi elin xanı

  Tam oxu »
 • ODTƏKİN

  oddan törəyən təkin (varis, xanzadə)

  Tam oxu »
 • OĞUL

  kişi cinsindən olan uşaq; igid, qəhrəman (Qədim türklərdə titul)

  Tam oxu »
 • OĞULBALA

  oğul balası, oğul kimi bala, igid oğlan

  Tam oxu »
 • OĞULBAY

  oğul kimi bəy; bəy kimi oğul

  Tam oxu »
 • OĞULBƏY

  oğul kimi bəy; bəy kimi oğul

  Tam oxu »
 • OĞULXAN

  xan oğul; xan kimi oğul, xana layiq oğul

  Tam oxu »
 • OĞUZ

  davamlı, artan nəsil (Qədim türk tayfalarından birinin adı)

  Tam oxu »
 • OXÇU

  oxla silahlanmış; oxçu

  Tam oxu »
 • OKTAŞ

  ox kimi daş; cəsur, qəhrəman, yenilməz

  Tam oxu »
 • OKTAY

  ox kimi dağ, şiş uclu dağ

  Tam oxu »
 • OKTÜRK

  ox kimi türk

  Tam oxu »
 • OKUŞ

  oxla silahlanmış; oxçu

  Tam oxu »
 • OQTAY

  ox kimi dağ, şiş uclu dağ

  Tam oxu »
 • OMAR

  həyati, ölməzlik, dirilik, canlılıq (II xəlifənin adı)

  Tam oxu »
 • ONBAŞI

  orduda on əsgərə başçılıq edən şəxs

  Tam oxu »
 • ORBAY

  ər, igid bəy; türk tayfalarından birinin adı; təpə, torpaq təpə və bəy; düşərgə, qərargah, ordugah və bəy və s

  Tam oxu »
 • ORBƏK

  ər, igid bəy; türk tayfalarından birinin adı; təpə, torpaq təpə və bəy; düşərgə, qərargah, ordugah və bəy və s

  Tam oxu »
 • ORBƏY

  ər, igid bəy; türk tayfalarından birinin adı; təpə, torpaq təpə və bəy; düşərgə, qərargah, ordugah və bəy və s

  Tam oxu »
 • ORDUBAD

  xan yurdu, xanın yerləşdiyi yer paytaxt

  Tam oxu »
 • ORDUXAN

  Ordu xan; ordu xanı, ordu başçısı, sərkərdə

  Tam oxu »
 • ORXAN

  ər xan, igid xan; qəhrəman, bahadır

  Tam oxu »
 • ORXANƏ

  ər xan, igid xan; qəhrəman, bahadır

  Tam oxu »
 • ORMAN

  meşə, meşəlik

  Tam oxu »
 • ORMANƏ

  meşə, meşəlik

  Tam oxu »
 • ORUC

  müsəlmanlığın beş əsas şərtindən biri

  Tam oxu »
 • ORUCAĞA

  bax: Oruc və Ağa

  Tam oxu »
 • ORUCALI

  Əli orucu, Alı orucu

  Tam oxu »
 • ORUCBALA

  bax: Oruc və Bala

  Tam oxu »
 • ORUCBƏY

  Oruc bəy, Oruc ağa; bəy kimi Oruc

  Tam oxu »
 • ORUCƏLİ

  Əli orucu, Alı orucu

  Tam oxu »
 • ORUCXAN

  Oruc xan, Oruc ağa; orucluqda anadan olan xan

  Tam oxu »
 • ORUZ

  bax: Aruz

  Tam oxu »
 • OSMAN

  ağırtərpənən, astagəl; ağıllı, zəkalı, əxlaqlı şəxs. (III xəlifənin adı)

  Tam oxu »