ÖNƏRAĞA

öncül ər olan ağa; qabaqcıl qəhrəman olan ağa.
ÖNƏR
ÖNƏRBƏY