ÖNƏRXAN

öncül ər olan xan, qabaqcıl qəhrəman olan xan.
ÖNƏRBƏY
ÖNGÜN