ÖNDƏR

həmişə öndə olan; qabaqcıl, lider, rəhbər.
ÖNCÜL
ÖNƏR

Digər lüğətlərdə