ÖNGÜN

əvvəlki gün, ötən gün, keçən gün.
ÖNƏRXAN
ÖRGÜN