ÖZÜLBƏY

əsas bəy, bəy nəslindən olan; bəyliyin bünövrəsi.
ÖZÜL
ÖZÜLDAĞ