ÖZÜLTAY

təməl dağ (tay); tayın (dağın) özülü.
ÖZÜLXAN
ÖZÜMXAN