ÖZƏRBƏY

öz-özlüyündə bəy olan, həqiqi bəy olan.
ÖZƏRBAY
ÖZƏRXAN