ÖZƏRBAY

öz-özlüyündə bəy olan, həqiqi bəy olan.
ÖZDƏMİR
ÖZƏRBƏY